BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Hantering av medlemmars person­uppgifter

Björksta Folkdanslag samlar in och behandlar person­uppgifter om personer som är eller blir medlemmar i föreningen för att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med medlemmarna. De uppgifter som registreras är: namn, födelseår, adress, e-post, telefonnummer och betalning av medlemsavgift. Uppgifter från medlems­registret används endast inom ramen för den egna föreningens verksamhet och i riks­organisa­tionen Svenska Folkdans­ringens medlems­register, t.ex. för medlems­tidningen Hembygden. Varken Björksta Folkdanslag eller Svenska Folkdans­ringen lämnar ut uppgifter från medlems­registret till tredje part.

Styrelsen för Björksta Folkdanslag är personuppgifts­ansvarig. Du kan kontakta styrelsen om du vill få tillgång till dina person­uppgifter, få felaktiga person­uppgifter rättade, få dina person­uppgifter raderade eller få veta hur länge Björksta Folkdanslag kommer att lagra person­uppgifterna. Om du anser att Björksta Folkdanslag inte har vidtagit begärda åtgärder med dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos Data­inspektionen som är tillsyns­myndighet.

För arrangemang där vi redovisar studiecirkel sparas cookies länge

En del av vår kultur- och studie­verksamhet sker i samarbete med Studie­förbundet Bilda. Uppgifter om dig som är deltagare kan då skickas vidare till Studie­förbundet Bilda som underlag, enligt de regler som gäller för stats­bidrags­berättigad folk­bildnings­verksamhet. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på deras hemsida (länk öppnas i ny flik).