BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Om hemsidan

Denna sida ligger under hemsidan för Björksta Folkdanslag, Umeå. Under vår hemsida samlas information om verksamheten.

Skicka in material att publicera

Vi tar tacksamt emot artiklar med anknytning till vår verksamhet, eller information som ni vill att vi ska publicera. Alla kan skicka in material (text och bilder) för publicering.

Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material, och förutsätter att vi får publicera text och bilder som ni sänt in. Skicka ett mail, med text och bilder till webbredaktören.

Förbättrad huvudmeny

Nu behöver man inte längre klicka på ordets text i huvudmenyn (t.ex. 'Kontakt') utan det räcker att klicka på den avlånga rutan. Hela menyn är numera också ljusblå.

För att uppdatera sidorna (hemsidan och undersidorna) kan du behöva be webbläsaren ladda om varje sida (symbolen kan vara en krokig pil).

Vid ett tillfälle ändrades menyns bakgrund från vit till ljusblå

Rulla separat:
• textrutan (oftast ryms den inte inom bildskärmens yta) •
• menyn (ibland på telefoner) •
• bakgrunden (ibland på telefoner, paddor och plattor) •

Också i framtiden kan du behöva be webbläsaren ladda om hemsidan och sidor under den för att se den aktuella informationen i din webbläsare.

Det är huvudmenyn (överst eller till vänster beroende på hur brett fönstret är) som är förbättrad.

Länkar inne i sidornas huvudtext har först blå färg, och man måste fortfarande klicka på (den blå) texten för att aktivera länken. Det gäller också länkar i tabeller (i sidornas huvudtext). När sådana länkar använts en gång, får de violett färg i många webbläsare.

Länkar

• Om bild-spel och bild-trave - en förklarande hjälpsida

• Om Björkstalagets favicon (favorit-ikon) - en förklarande hjälpsida

Återkoppling

Vi ber dig som hittar felaktigheter på hemsidan att skicka ett mail till webbredaktören.