BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Dans­utlärning

I Björkstalaget finns mycket samlad kunskap om folklig dans, och om hur man lär ut till andra. Vi har flera olika dansledare med olika erfarenhet och specialiteter. Dessa ställer gärna upp och delar med sig av sina kunskaper i olika sammanhang. Allt från kortare "workshops", till längre projekt.

Ta kontakt med någon i styrelsen.