BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Dräkt­uthyrning

I Björkstalagets ägo finns några dräkter som ibland hyrs ut vid bröllop, andra högtider, representation eller utställningar. Det finns både mans- och kvinnodräkter i olika storlekar, främst är det Västerbottensdräkter och Lövångersdräkter. Vid behov anpassas dräktdelarna så att dom passar.

Intäkterna från denna uthyrning används till att komplettera samlingen med nya dräktdelar.

Om du är intresserad av att hyra en dräkt, tala då med SeijaDahlgren, 090-13 08 93 som ansvarar för klädkammaren.

Bilder på några dräkter som finns att hyra finns här.

Under vinterhalvåret samlas vi till "systuga" någon gång i månaden. Datum för kommande träffar finns här.

Om du är intresserad av dräkt- eller mjukslöjd i största allmänhet kan du vända dig till dräktsektionen eller styrelsen.