BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Kontakt­information

Räkningar o.dyl.
Björksta Folkdanslag
c/o Nils Lundgren
Kottevägen 3
918 31 Sävar

Övrigt: Björksta Folkdanslag
c/o Olle Wiklund
Norra Majorsgatan 26 C
903 45 Umeå
070-686 21 32

Bankgiro:    5423-5601
Swish:         123 398 45 23

Webbplats:  www.folkdansringen.se/bjorksta
E-post:        bjorksta(at)folkdansringen.se

Skrolla tabellen i sidled för att se telefon och e-post-adress om det behövs
Be­fatt­ning Namn Te­le­fon E-post
Styrelse
Ord­för­ande Irene Granlund
070-610 32 72
bjorksta(at)folkdansringen.se
Vice ord­för­ande
Ulf Persson
070-300 15 98
ulfper(at)gmail.com
Sekre­terare
Olle Wiklund 070-686 21 32 nio.wiklund(at)gmail.com
Kassör Nils Lundgren 070-258 91 33 nilu0037(at)gmail.com
Leda­mot dans Christina Nilsson 070-355 42 20 e.christina.nilsson(at)gmail.com
Leda­mot dräkt Seija Dahlgren 090-13 08 93 seija.dahlgren(at)sverige.nu
Övriga kontaktpersoner
Dans­ledare Veronica Grahn 073-033 05 00 veronicagrahn(at)hotmail.com
An­svarig för webb­platsen Olle Wiklund 070-686 21 32 nio.wiklund(at)gmail.com
Medlemsavgifter 2024 (betalas årsvis)
500 kr (300 kr Endast hösttermin) 26 år och äldre. Distriktsavgift 130 kr och riksavgift 100 kr ingår.
200 kr (150 kr Endast hösttermin) T.o.m. 25 år.
Distriktsavgift 40 kr och riksavgift 80 kr ingår.
1000 kr Familj, 2 vuxna med hemmaboende barn t.o.m. 25 år
100 kr T.o.m. 25 år, men en förälder som är medlem.
För medlem i annan förening tillhörande Svenska Folkdansringen:
(Distrikt- och Riksavgift ingår inte)
300 kr (150 kr Endast hösttermin) 26 år och äldre.
100 kr (50 kr Endast hösttermin) T.o.m. 25 år.

Mail-lista

Om du vill få information via e-post, kan du anmäla dig till den här adressen: bjorksta(at)folkdansringen.se.

Märk mailet med E-postlista i ämnesraden. Den här maillistan kommer vi att använda för intern föreningsinformation, om ändringar i dansprogrammet etc.

Vi lämnar inte din e-postadress till någon utanför föreningen.