https://lh3.googleusercontent.com/d/1Aktoxb5o-nerWXlxNVwI6nvHnTyeRPv3

Webbkakor (cookies)

Denna hemsida använder webbkakor för inloggning med mera.
Du har valt att blockera alla webbkakor i din webbläsare!
För att ändra detta måste du gå in i webbläsarems inställningar.

Vi använder webbkakor på Folk­dans­ringen Småland-Öland. En webbkaka är en liten textbaserad datafil som en webb­server kan be att få spara i webb­plats­besökarens dator. Genom att ka­kans innehåll skickas tillbaka med varje förfrågan till webb­platsen är det möjligt för servern att hålla reda på besö­karens preferenser eller identitet (exempelvis om användaren har godkänt att vi får avännda webb­kakor). Syftet kan vara att användaren inte ska be­höva god­känna webbkakor och andra inställningar på nytt för varje besök, att ge oss bättre statistik över användarnas se­naste in­logg­ninsdatum för att med­dela om det skett någon upp­datering sedan senaste besöket.

OBS! Om man valt att blockera alla webbkakor kan inloggning ej göras!

I kakan kan en tidpunkt efter vilken kakan inte längre är giltig anges. Då sparas kakan (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare. I annat fall lagras kakorna tillfälligt endast i datorns primärminne tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas session cookies eftersom de används för en enskild http-session, och inte för att lagra information om en användare mellan sessionerna. En webbläsare kan ställas in så att den automatiskt låter bli att lagra kakor, eller att användaren informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Användaren kan i sin webbläsare radera kakor som lagrats tidigare.

Webbansvarig:
Olle Andersson
Uppdaterad:
2022-08-15