Det har skett upp­da­teri­ngar efter förra be­sö­ket! ×

En dräktrådsgrupp i varje smålandslän

https://lh3.googleusercontent.com/d/1sEsrQzQrJt2_MHw7nxbQxasVmWpbbNdm
Klara för kyrkfärd med äskor och spanskrör, ytterplagg, schalar och huvudduk för utomhusbruk.
Sunnerbo härad, Dädesjö socken, Uppvidinge härad. © Jörgen Ludwigsson.

I Småland och på Öland finns tre dräkt­råds­grup­per som arbe­tar med folk­dräkter och sådant som är för­knip­pat med det folk­liga dräkt­skicket. I dräkt­råden ingår re­pre­sen­tanter för bl.a. Folk­dans­ringen Små­land-Öland, lä­nens hem­bygds­för­bu­nd, muse­er, Hem­slöj­den, Re­gion Jön­kö­ping och flera re­surs­per­soner.

Dräktråd bildades i mitten av 1990-talet på flera plat­ser i Sverige för att sam­man­föra tex­tilint­res­se­rade per­so­ner från olika or­ga­ni­sa­tio­ner. Un­der årens lopp har de tre dräkt­råds­grupperna i Små­land och på Öland hun­nit pro­du­cera mäng­der av kurser, semi­narier, före­läs­ni­ngar, ut­ställ­ni­ngar och inte minst böcker om folk­dräkter och folkligt dräkt­skick.

Varje grupp arbetar efter sina förut­sätt­ningar och pre­sen­terar varje år en gedi­gen verk­samhet­splan. En årlig gemen­sam träff ingår i verk­sam­heten då man ut­by­ter er­far­en­heter och gör studie­besök.

https://lh3.googleusercontent.com/d/18g6KGK8yxSAqX3koL73_F9lHkho_zQDi
Småland, Tveta. Den tidiga varianten av Tvetadräkten med senapsgult livstycke i 1700-tals modell. © Ola Depui.
https://lh3.googleusercontent.com/d/17mzrUf5l2wvRu4M6x38Pc-BfP0La0dp_
Dräktrådet i Jönköpings län arbetar med att
 • sammanställa och sprida information om länets dräkter
 • se över mönster och komplettera med beskrivningar
 • göra inventeringar
 • Läs mer här
Kontakt: Iréne Lindström och Irma Edstrand
https://lh3.googleusercontent.com/d/1CtRdaf9CVZWc68KWLrG0tzdBb2VSAfqX
Två varianter av kattunsmössor med stycken, Sunnerbo härad,
halskläden av siden, kattun och yllemuslin. © Jörgen Ludwigsson.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1oCSd7hrbgMnOyfegQkFtlmfN7W8ERia0
Dräktrådet i Kronobergs län arbetar med att
 • anordna seminarier och kurser
 • dokumentera textilier för publicering på DigitaltMuseum
 • bokform och i artiklar informera om folkligt dräktskick
 • Läs mer här
Kontakt: Elisabet Johansson
https://lh3.googleusercontent.com/d/14tEDS-WMFMm8FNdS2E4I2MluKvHXtu_I
Kalmar läns dräktråd i samarbete med NBV visar och informerar på Torget i Nybro.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1rr6ePRIvovN0P3p1WKgUIS20dbGQLUkv
Dräktrådet i Kalmar län arbetar med att
 • dokumentera och mäta upp dräktplagg i samlingar och hos privatpersoner
 • sprida kunskap om dräkter på mässor och hembygdsdagar
 • svara på dräktfrågor personligen, via telefon och e-post
 • anordna kurser, typ ”Krympt i garderoben?” samt informera om textilvård
Kontakt: Mary Bjerstedt och Iréne Nilsson

Dräktbilder

Övriga bilder från Fotoalbum

2018-05-26
Dräktråd på SHFs riksstämma
i Kalmar 2018

2018-04-21
Textilvårdskurs i Vislanda
Dräktråd G län

2017-01-15
Kalmar läns dräktrådsmöte
om Tjustdräkten

2016-07-02
Hembygdsrörelsen i Kalmar län
med dräktparad

Webbansvarig:
olcarason@msn.com
  Uppdaterad:
2024-02-26