Det har skett upp­da­teri­ngar efter förra be­sö­ket! ×

Skyddad information

https://lh3.googleusercontent.com/d/1yvBP0NrqmqTkFdk6sPq_f3l9rpJXwFSO

Det finns olika åtkomstnivåer
varav Nivå-0 är den lägsta
och Nivå-3 är den högsta.

Nivå-0: Ingen inloggning.
Så gott som alla postadresser och telefonnr är skyddade
utom några officiella postadresser och telefonnr,
för att visa postadresser och telefonnr krävs inloggning.
Det finns möjlighet, utan inloggning, att skicka
meddelande till person via formulär.

Åtkomst via inloggning

Nivå-1: Användarnamn: Medlem
Åtkomst av e-postadresser och ''Medlemssida''.

Nivå-2: Användarnamn: Styrelsen
Åtkomst: Nivå-1 samt vissa styrelsedokument.

Nivå-3: Användarnamn: Webmaster
Åtkomst: Nivå-1 och Nivå-2 samt
tillgång att redigera hemsida.

Dessutom finns det inloggning för gäst-
användare med följande åtkomstnivåer.

Nivå-0: Användarnamn: Gäst-01
Åtkomst: Tillgång till specifik sida.

Nivå-1: Användarnamn: Gäst-11
Åtkomst: Tillgång till specifik sida.

Webbansvarig:
olcarason@msn.com
  Uppdaterad:
2024-06-19