Det har skett upp­da­teri­ngar efter förra be­sö­ket! ×

https://lh3.googleusercontent.com/d/1CLJsn1-3VteVkrTBJ3SqxJl9AiM0KAdr

Medlemsinformation

Medlemsavgifter - Riks: 2024 - Distrikt: 2025
Riksavgifter:
Vuxna 200:-
Ungdom 165:-
Stödjande medlemmar 400:-
Distriktsavgifter:
Vuxna 90:-
Ungdom 25:-

https://lh3.googleusercontent.com/d/1vhrr6e1PjekXmGAPXfCrByGaW189mh9q
Senaste nummer: Spelfot - Nr 2 maj 2024 Arkiverade
https://lh3.googleusercontent.com/d/1sMEwtlMweMmzMCnO3hKLS6taemBtRhXD
Ansvarig utgivare
Elisabet Johansson

Skicka e-post
Redaktör
Jeanett Walerholt Rousu

spelfot.material@gmail.com
Manus- och
annonsstopp
15 januari
15 april
15 augusti
1 november
Webbansvarig:
olcarason@msn.com
  Uppdaterad:
2024-06-19