Om oss

Folkdansringen Småland-Öland

Ett distrikt tillhörande Svenska Folkdansringen
  • Folkdansringen Småland-Öland är en organisation, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.
  • Verksamheten skall bedrivas under kamratliga och sunda former, så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur.
  • Distriktet skall fungera som ett samarbetsorgan för anslutna föreningar och har till uppgift att tillvarata deras gemensamma intressen, främja och stödja deras verksamhet samt verka för sammanhållning mellan dem.
  • Organisation är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningsadress
Folkdansringen Småland-Öland
c/o Irma Erlandsson
Vändstigen 6
382 37 Nybro
076-832 40 12
smaland@folkdansringen.se
Riksorganisation
Svenska Folkdansringen
Torggatan 3
112 65 Stockholm
08-695 00 15
rikskansliet@folkdansringen.se
www.folkdansringen.se/riks
Webbansvarig:
Olle Andersson
Uppdaterad:
2022-08-15