https://lh3.googleusercontent.com/d/1CLJsn1-3VteVkrTBJ3SqxJl9AiM0KAdr

Medlemsinformation

Medlemsavgifter 2022
Riksavgifter:
Vuxna 200:-
Ungdom 165:-
Stödjande medlemmar 400:-
Distriktsavgifter:
Vuxna 90:-
Ungdom 25:-
Medlemsavgifter 2023
Riksavgifter:
Vuxna 200:-
Ungdom 165:-
Stödjande medlemmar 440:-
Distriktsavgifter:
Vuxna 90:-
Ungdom 25:-

https://lh3.googleusercontent.com/d/1vhrr6e1PjekXmGAPXfCrByGaW189mh9q
Läs senaste nummer:
Spelfot - Nr 2 maj 2022
https://lh3.googleusercontent.com/d/1sMEwtlMweMmzMCnO3hKLS6taemBtRhXD
Ansvarig utgivare
Gun-Britt Sjöblom

Skicka e-post
Redaktör
Jeanett Walerholt Rousu

spelfot.material@gmail.com
Manus- och
annonsstopp
15 januari
15 april
15 augusti
1 november
Webbansvarig:
Olle Andersson
Uppdaterad:
2022-09-26