VÄLKOMMEN TILL SKURUPSORTENS FOLKDANSLAG

 

Kulturpristagare 2008

Dansledare

 

Sven Andersson
Kent Svensson


Musiker

 

Kenneth Ahlin

Ann-Louise Mårtensson

Hans Nordström