VÄLKOMMEN TILL SKURUPSORTENS FOLKDANSLAG

 

Kulturpristagare 2008

Ordförande

Yvonne Olsson

Kassör

Per Sandell

Vice kassör / Sekreterare

Kent Svensson

Vice Ordförande

Solveig Blennow

Sekreterare

Liselott Nilsson

 

 

Suppleant

Tommy Lindborg

Suppleant

Marianne Ingvarsson

 

Suppleant

Camilla Nilsson

Suppleant

Kerstin Olsson