Danser som vi dansar hösten - 2015

Trestegsvals från Hedesunda
Polska från Åmot
Bondpolska från Överhärde
Gubbjuck
Tyska polskan Jädraås (Schottis)
Bondpolska från Hedesunda
Slängpolska från Svanskog
Hambo från Hagfors
Polska från Bingsjö
Polska från Boda
Polska från Rättvik
Polska från södra Dalarna
Rörospols
Gammelvänster från Oviken
Gammelpolska från Föllinge
Åtabakspolska från Föllinge