Bild
Ordförande
Karin Björklund-Johnsson
Bild
Vice Ordförande
Anna-Catarina Bergdahl
Bild
Sekreterare
Anette Sjödin

Bild
Kassör
Christer Norlin

Bild
Styrelseledamot
Inger Olsson

Bild
Suppleant
Lennart Nordlander
Bild
Suppleant
Tomas Lundström