Bild
Träning inför Ramsele
Bild
Middag Tällberg 2009
Några bilder från Stockholmsresan
Några bilder från höstupptakten 2010 i Rö
Kort film med dans från Rö 2010
30 års festen, FOMPs spel och dans från festen. Film 1
30 års festen, FOMPs spel och dans från festen. Film 2
En liten dansfilm från träningen den 19/3 2012