Verksamhet

Dans & Musik
I Östergötland Holavedens Folkdansrings föreningar tycker vi om att dansa och spela musik det som brukar benämnas folkdans och folkmusik. Ibland förekommer även andra benämningar som till exempel gillesdans, bygdedans, gammaldans eller spela till dans. Gemensamt för de olika föreningarna är intresset för dans, musik och kultur som har funnits genom historiens olika skiftningar.

För att få kontakt med en förening i din närhet sök på sidan flik ”förening nära dig”

När du kommer till en förening för att dansa eller spela så kommer du att träffa en eller flera dansledare. Det kan variera om det är levande musik eller om man dansar till inspelad musik, men dansledaren instruerar olika danser som under kvällen övas in.

Barn och unga

I Östergötland Holavedens Folkdansring finns dansgrupper för Barn och unga i Folkungagillet, Linköping. Dessa grupper brukar kallas knattelag, barnlag och ungdomslag. För att få kontakt med den barngrupp som finns närmast där du bor kontakta ostergotland@folkdansringen.se  

Dräkt och slöjd

Dräkt- och slöjdverksamheten ser olika ut i nästa alla föreningar inom Östergötland Holavedens Folkdansring. I våra föreningar kan du få råd och hjälp kring din folkdräkt eller bygdedräkt och några har träffar där man ses och syr tillsammans.

Föreningar ordnar också kurser inom slöjd. Det kan vara silversmide, bandvävning, tenntrådsbroderi, stickning, luffarslöjd, snida i trä – det varierar mellan föreningar och vad medlemmarna vill lära sig mer om just den här gången!

Kultur och traditioner

Utöver dans, musik, sång, dräkt och slöjd har också flera föreningar matkultur, folktro med mera på sitt program.

Exempel på då våra traditioner syns extra mycket är vid högtiderna jul och midsommar! Här syns också Östergötland Holavedens Folkdansrings föreningar som ofta är anlitade för lekledningar kring julgranen och midsommarstången.

Även om föreningarnas verksamhet oftast är åldersuppdelad så är det mer regel än undantag att alla åldrar förs samman vid lämpliga tillfällen, till ett gemensamt arrangemang på samma sätt som i det gamla bondesamhället då alla åldrar tillsammans arbetade eller roade sig. Detta kan vara när medlemmarna ses och slöjdar, vid julgillen, fester, ringlekar och dansuppvisningar