Välkommen till Östergötland Holavedens Folkdansring

Östergötland-Holavedens Folkdansring är en distriktsorganisation, verksam bland ungdom och vuxna, vars ändamål är att studera, sprida kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur.

ÖHF är en del av Svenska Folkdansringen

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk samt seder och bruk.

Verksamheten bedrivs under kamratliga och sunda former så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och förståelse skapas för olika folk och deras kultur både nationellt och internationellt.

Distriktet är en ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden.