bildval

drakt

Hitta till oss


Välkommen till Borås Hembygdsgille
rikslogga

Svenska

Folkdansringen

gilleloggafarg
Se färsk information under "Kalender"
Nu kan du få Gillets Hemsidor i din Mobil
Läs mer om detta Här
weblokalvy Behöver ni hyra lokal för regelbunden verksamhet
eller för en enstaka sammankomst, fest eller liknande.


Se mer om vår lokal här!
Senaste justering 2021.03.25

Vi samarbetar med


webbmaster: jannebe@telia.com