Musik och dans

Folkdansringen är mest känd genom folkdansen och folkmusik.

Danssektion
Karin Björklund-Johnsson
karin.b.j@staaan.se
070-5715950

Spela fiol
Musiksektionen
Christer Lindmark
christerlindmark@gmail.com
072-5725727

Danser Gröna boken
Spelmansgillen Ångermanland
Spelmanstämmor i Ångermanland
Lyssna på folkmusik från Viksjö

logg