Musik och dans

Folkdansringen är mest känd genom folkdansen och folkmusik.

Danssektion
Maria Sollén
maria@folkdans.net
070-205 81 81

Spela fiol
Musiksektionen
Christer Lindmark
christerlindmark@gmail.com
070-297 23 99

Danser Gröna boken
Spelmansgillen Ångermanland
Spelmanstämmor i Ångermanland
Lyssna på folkmusik från Viksjö

logg