Dräkt och slöjd

I Ångermanland skapandes två kvinnodräkter, en nordlig och
en sydlig dräkt, utifrån plagg som kommit fram vid inventeringar.

Dräkt och slöjdsektionen
Karin Sollèn 073-818 85 85
karin.solln@telia.com

dräkt och slöjd
 
Dräktmaterial i Ă…ngermanland
Marie Pettersson
070-190 25 29, 0611-886 75
marie.pettersson@murberget.se
Samlingar Murberget

logg