bildval

drakt

Hitta till oss


 
Välkommen till Borås Hembygdsgille
rikslogga

Vi är ansluten till:

Svenska

Folkdansringen

 gilleloggafarg              trana
 
   Vi är ansluten till:

Squaredansförbundet
 OBS!  Hemsidan är för tillfället under bearbetning
Se färsk information under "Kalender"
Nu kan du få Gillets Hemsidor i din Mobil
Läs mer om detta Här
weblokalvy Behöver ni hyra lokal för regelbunden verksamhet
eller för en enstaka sammankomst, fest eller liknande.


Se mer om vår lokal här!
Senaste justering 2021.08.18

Vi samarbetar med


webbmaster: jannebe@telia.com