Information och stadgar

I nedanstående tabell hittar du information om Folkdansringen Västergötland. Här finns också våra stadgar. Hoppas att du som medlem tittar här och läser det som kan intressera dig.

Stadgar för Folkdansringen Västergötland 
Stadgar för Folkdansringen Västergötlands distriktsfond 
Sortimentlista förlaget
Marknadsföringsbidrag
Riktlinjer för gåvor till distriktsfonden
Sångdanser på cd-skiva
Vad får jag för min medlemsavgift
Erbjudande från dräktsektionen
Regler för distriktets förtjänsttecken
Information om betalningar till distriktet
Material hos Dans- och Musiksektionen