Styrelsen

Ordförande Nils-Erik Hansson Tel 070 - 688 21 20
Vice ordförande Lotta Råberg Tel 070 - 394 49 47
Sekreterare Inga-Lill Gustafsson Tel 070 - 633 66 36
Kassör Mona Eriksson Tel 072 - 305 6129
Ledamot Barbro Jansson Tel 070 - 686 62 89

Danssektionen

Barbro Jansson Tel 054 - 86 62 89 eller 070 - 686 62 89
Nils-Erik Hansson Tel 070 - 688 21 20

 

Uthyrningsverksamheten

Kontakta Barbro Jansson, tel. 054 - 86 62 89 elller 070 - 686 62 89

Video om danslaget och våra lokaler: