Dansteater baserad på historien om Johan Zacharias Bång, fritt tolkad av Volgsjögillet. Johan Zacharias Bång, född 1782 i Lohjo socken i Finland var en krigskämpe som först krigade för Wasa regemente. Han tillfångatogs av ryssarna, men lyckades fly till Sverige.Här fortsatte att strida för Karl XIV Johan i flera olika krig. Bång gifte sig med Anna Greta Baudin, och hamnade till slut i Vilhelminas fjällvärld. Johan Zacharias Bång anses av många vara förebilden för Sven Duva i Johan Ludvig Runebergs dikt med samma namn publicerad i samlingen Fänrik Ståls sägner. Inspirerad av denna historia har Volgsjögillet skapat en dansteater med dans musik och sång. Här är ett litet stycke ur Johan Ludvig Runebergs dikt om Sven Duva.

Sven Duva

Sven Duva strider på bron Sven Duvas fader var sergeant, avdankad arm och grå,
var med år åttiåtta ren och var ren gammal då;
nu bodde på sin torva han och fick sitt bröd av den
och hade kring sig nio barn, och yngst bland dem sin Sven.

Om gubben haft förstånd, han själv, att dela med sig av
tillräckligt åt en sådan svärm, det vet man ej utav;
dock visst lär han de äldre gett långt mer än billigt var,
ty för den son, som sist blev född, fanns knappt en smula kvar.

Sven Duva växte opp likväl, blev axelbred och stark,
slet ont på åkern som en träl och bröt opp skog och mark,
var from och glad och villig städs, långt mer än mången klok,
och kunde fås att göra allt, men gjorde allt på tok.

»I herrans namn, du arma son, vad skall av dig väl bli?»
så talte gubben mången gång allt i sitt bryderi.
Då denna visa aldrig slöts, brast sonens tålamod,
och Sven tog till att tänka själv, så gott han det förstod.

I föreställningen medverkar 15 vuxna dansare och 9 barn, samt 5 musiker och några assistenter.
Vår handledare är Eva-Mia Sjölin från Stockholm.

Vår premiär är förlagd till dansens dag den 29 april. Dansens dag är tänkt att bli en landsomfattande manifestation för danskonsten. Initiativet kommer från Svensk Danskommitte och landets danskonsulenter är inkopplade på projektet. Målet är att det skall dansas i varenda buske. Volgsjögillets bidrag till denna manifestation är dansteatern Bångstyrt. Ingen skall undgå att uppmärksamma att detta är dansens dag.

ARRANGEMANG 1999
Midsommarafton:Tätorten traditionellt midsommarfirande i skolparken kl 13:00.
Fatmomakke kväll
Hembygdsdagarna