Salaortens Folkdansgille
 

Föreningsadress:

se - sekreterare

Kontaktpersoner
        . Ordförande

Maria Larsson
Öster Vrenninge 154
733 63  Salbohed 
0224-74 50 88
e-post

  • Sekreterare
Lillemor Larsson
Strandvägen 15 A
733 35 SALA 
 0224-153 21
  • Kassör

 

 

         
                   Dräkt

       
               Slöjd          

                   Dansledare:

Lena Eriksson
Bergslagsgatan 14
733 30 SALA
0224-861 32
e-post 

Annika Ershytt
0224-521 75

Håkan v. Knorrig
Vevde 105 Fläckebo
733 63  Salbohed
0224-742043
e-post

Sofia Larsson
Berggatan 9 C
733 35  Sala
070-7319931
e-post

               

                                                                                Sidan senast uppdaterad 2013-04-21