Protokoll Styrelsemöten


 

Protokoll från styrelsemöte mar 2008


Protokoll från styrelsemöte apr 2008


Protokoll från styrelsemöte maj 2008

 

Protokoll från styrelsemöte aug 2008

 

Protokoll från styrelsemöte nov 2008


Protokoll från styrelsemöte nov 2009

Protokoll från styrelsemöte maj 2011

Protokoll från styrelsemöte aug 2011

Protokoll från styrelsemöte nov 2011


Protokoll från styrelsemöte 5 nov 2012


Styrelsemöte 8 januari 2013

Styrelsemöte 7 februari 2013

Styrelsemöte 21 mars 2013

Styrelsemöte 23 april

Styrelsemöte 5 september 2013

Styrelsemöte 7 november 2013

Styrelsemöte 8 januari 2014

Styrelsemöte 6 februari 2014

Styrelsemöte 27 mars 2014

Styrelsemöte 15 maj 2014

Styrelsemöte 18 augusti 2014

Styrelsemöte 20 november 2014

Styrelsemöte 8 januari 2015


Styrelsemöte 17 februari 2015


Styrelsemöte 7 april 2015


Styrelsemöte 5 maj 2015


Styrelsemöte 11 augusti 2015


Styrelsemöte 3 november 2015

Styrelsemöte 11 januari 2016

Styrelsemöte 16 februari 2016

Styrelsemöte 29 mars 2016


Styrelsemöte 17 maj 2016


Styrelsemöte 9 augusti 2016


Styrelsemöte 15 november 2016

Protokoll styrelsemöte 10 januari 2017

Protokoll styrelsemöte 7 februari 2017
 

Protokoll distriktstämma 12 mars 2017

Protokoll styrelsemöte 28 mars 2017

Protokoll styrelsemöte 30 maj 2017

Protokoll styrelsemöte 1 augusti 2017

Protokoll styrelsemöte 5 december 2017


Styrelsemöte 20180109


Styrelsemöte 20180206

Styrelsemöte 20180403


Styrelsemöte 20180529


Styrelsemöte 20180809


Styrelsemöte 20181113
Styrelsemöte 20190108
Styrelsemöte 20190205
Styrelsemöte 20190402
Styrelsemöte 20190528
Styrelsemöte 20190813
Styrelsemöte 20191022
 

Protokoll från Distriktsstämmor

 

Protokoll från Distriktsstämman 2008
Protokoll från distriktsstämma 2011
Protokoll från extra distriktsstämma 2011
Distriktsstämman 16 mars 2013
Distriktsstämman 15 mars 2014
Årsmöte 2015 

Årsmöte 19 mars 2016
Distriktsstämman 20180311

 Distriktsstämma 20190323