Årsmötet 23 mars 2019 i Bälinge Bygdegård

Värdförening Philochoros

Här finner du samtliga dokument inför årets årsmöte i Folkdansringen i Uppland allt eftersom de blir klara

Kallelse och Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018

Försida verksamhetsberättelse
Bokslut 2018
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2020
Valberedning
Gemensamma danser