Sunnerbogillet startade 1959 och år 2019
avslutade vi föreningens verksamhet.

Det är med stolthet och nöje vi ser tillbaka på
60 års verksamhet inom föreningens ram.