Stureforsgillet

Välkommen till Stureforsgillet!


Vårterminen 2023 startar

seniordans vecka 4, vi-kan vecka 8
Stureforsgillet är en förening ansluten till Svenska Folkdansringen. Vi erbjuder verksamhet inom dans och slöjd och har flera grupper som träffas regelbundet. Vi vill ge alla en vettig och rolig fritid och ta vara på barns, ungdomars och vuxnas fantastiska förmåga att skapa något.
Bilder från våra uppvisningar