https://lh3.googleusercontent.com/d/1Dl5oS-vwKKtYZGbnXmaRpSLD8IwHR2Pz

Historik

https://lh3.googleusercontent.com/d/19BteLdin4E6OR3cbQQU6jyVU1N92W8Gc

På Hovrättsparkens gräs­matta satt familjer med kaf­fekorg och njöt av solen eller var med i sång­lekarna.

Den 8 september 2013 blev det all­moge­mark­nad i Jönköping igen. Vädret var strå­lande, Hovrätts­tor­gets mark­nads­stånd var minst sagt väl­be­sökta, det dof­tade av kan­derade äpp­len, brän­da mand­lar, stekt ström­ming och grillad korv.

Den 8 september 2013 blev det all­moge­mark­nad i Jönköping igen. Vädret var strå­lande, Hovrätts­tor­gets mark­nads­stånd var minst sagt väl­be­sökta, det dof­tade av kan­derade äpp­len, brän­da mand­lar, stekt ström­ming och grillad korv.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1cpqbp612yfcvlHYwkTeglVQ_Itdlrxmv

På Hovrättsparkens gräs­matta satt familjer med kaf­fekorg och njöt av solen eller var med i sång­lekarna.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1-qSNp0MYQ0p6jcw54I6llSvyOR2ReeA9

På gatorna runt omkring visa­des hantverk av de mest skilda slag.
 Hästar med vagn, ryttare, mili­tä­rer och ord­nings­vak­ter modell 1850 rörde sig runt torget där man kunde åka handdragen ka­rusell eller delta i vägskälsdans eller bli åskådare till både slags­mål och andra upp­gö­rel­ser.

https://lh3.googleusercontent.com/d/15v_B2QZitISQxWcb1xZZabW-qkePhDPs

Folkdansringen Småland-Öland representerades av dan­sare och mu­siker från Hus­kva­rna Folk­dans­lag och Norraham­mars Folk­dans­gille, under­stöd­da av Tenhults kul­tis­gäng.

Ett stort tack till er alla som i tidsenliga kläder dansade för och med publiken hela fem gånger under dagen i vägskälet och i parken!

Mera bilder från marknadsdagen finns i Fotoalbum.
Smålandsnytt hade ett kort inslag på söndagkvällen och Jönköpingsposten rapporterade också.

Vi ser fram emot allmogemarknaden 2014!
Folkdansringen Småland-Öland genom
Elisabet Johansson som var en av besökarna och som fotograferade.

Folkdansringen Småland-Öland firade sitt 90-års­jubi­leum i Huskvarna, den 6 ok­tober 2012, med inle­dande besök på Huskvarna Fabriks­museum och en skulpturvandring i de cent­rala de­lar­na av staden med Hasse Ericsson som guid.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1760TkBNmRQ2fsYrSNJ6SHHNOtFeorjZw

Skulpturvandring med Hasse Ericsson.

https://lh3.googleusercontent.com/d/1MQZAfu6u1YZ9hlosUrt0NoxCmXdaoK_o

Sven och Agneta.

På kvällen vidtog en jubileumsfest i Tveta­gården med 70-talet deltagare från Små­land, Öland, Blekinge och Öster­götland. Musik, dans och sång är självklarheter när folk­dans­are träffas och fler­talet av del­ta­gar­na var klädda i vackra folk­dräkter.
 Gratulanterna avlöste varandra och ut­talade för­hopp­ningar om många kom­mande aktiva år.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1gx7DToBU-AYb6TtYP87aL5-Oy2vTpbDv
Ordförand Gunnar Andersson mottager gratulationer från
Hans Hjelm,
Svenska Folkdansringen.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1gx7DToBU-AYb6TtYP87aL5-Oy2vTpbDv
Hans Hjelm, kassör i Svenska folkdansringen, fanns på plats för att både gratulera och dela ut Folkdansringens förtjänsttecken. Tre medlemmar i Östra Njudungs folkdanslag i Vetlanda uppmärk-sammades med förtjänsttecknet i silver nämligen Lars-Bertil Bernholtz, Anita Karlsson och Inga Ågren. Folkdansringens högsta utmärkelse, förtjänsttecknet i guld, tilldelades Sven-Eve Johansson, medlem i Sunnerbogillet i Ljungby.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1qW4aADgzZ31ut668Q5n3WAYY1g1L-kjW
Ett boksläpp var ett av kvällens inslag. Jubi­leums­skriften över åren 1982-2012 fick en stry­kande åtgång. Pär­mar med foton och doku­men­tation över de senaste år­tion­de­nas kurser, träffar och övrig ak­ti­vi­teter fanns att blädd­ra i och en ny­skri­ven visa skil­drade folk­dan­sar­nas väg från 1922 till i dag.
https://lh3.googleusercontent.com/d/178mczAUcTGm_IF3o57NSLiZY6z3YeK-8

Karl-Erik Gibbons, Mary Bjerstedt och Heléne Ingvarsdotter bistår vid sången.

VI VILL GÄRNA MINNAS DE FORNSTORA DAR

Mary Bjerstedt, Nybro, skrev en visa till 90-årsjubileet för Folkdansringen Småland-Öland.

Texten finns att hämta här.

Förklaringar till texten: I Tranås bildades 1922 Småland-Östergötlands bygdegille som 1928 delades i två distrikt: de nu­varande Östergötlands-Holavedens Folkdansring och Folkdansringen Smålan-Öland. Lubbe är smeknamnet på Gunilla Vidstige, en gång mycket aktiv i folkdräktsammanhang.

Huskvarna Folkdanslag var värd för jubileet och presenterade sig, sin föreningslokal och sin verksamhet i ett bildspel under kvällen som avslutades med dans till en jubileumsorkester sammansatt av folkmusiker från stora delar av södra Sverige.
Elisabet Johansson

https://lh3.googleusercontent.com/d/11EWNkV99XmAlOzBFLfY9POi3aPH809S6

Vår första början

https://lh3.googleusercontent.com/d/1vzrUaMfT53G5YWQ2V1KLc_Qi8DW5bJd-

Den 15 oktober 1922 bildades Småland-Östergötlands Hembygdsring som tredje distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur. Mellan raderna i följande artikel kan man ut­­läsa, att det redan då fanns gott om föreningar i norra Småland med folkdans som verksam­hetsgren. Distriktet tycks ha fått en god start, som framgår av följande minnesbilder, ned­tecknade av dess förste ordförande, Elis Kågén, Tranås.

I samband med en utställning i Nässjö sommaren 1922 anordnades en hembygdens dag under med­ver­kan av ett 100-tal folkdansare och spelmän från norra Småland. Vid detta tillfälle föreslog Tranås hem­bygdsgilles ordförande, Elis Kågén, att man skulle försöka bilda ett distrikt av Svenska Ungdoms­ringen, omfattande Småland och Östergöt­land.

ETT NYTT DISTRIKT BILDAS

Vid ett sammanträde i Tranås den 15 oktober 1922, då fjorton föreningar var representerade från de båda landskapen, beslöts att bilda ett distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygde­kultur. Namnet på den nya sammanslutningen blev Småland-Östergötlands hembygdsring, och styrel­sens verkställande utskott förlades till Tranås med Elis Kågén som ordförande.

Den nybildade Hembygdsringens första offentliga festlighet anordnades söndagen den 15 oktober 1922 i Tranås tennishall. Många medlemmar i den nybildade Hembygdsringen samt Tranås hembygds­gilles folkdanslag och folkvisekör svarade för programmet, som mottogs av den fulltaliga pub­liken med stort bifall.

Utdrag ur jubileumsskriften MED SMÅLAND I TIDEN 1922 - 1982

Webbansvarig:
Olle Andersson
Uppdaterad:
2022-08-15