En dräktrådsgrupp i varje smålandslän


Klara för kyrkfärd med äskor och spanskrör, ytterplagg, schalar och huvudduk för utomhusbruk.
Sunnerbo härad, Dädesjö socken, Uppvidinge härad. © Jörgen Ludwigsson.

I Småland och på Öland finns tre dräktråds­grup­per som arbetar med folkdräkter och sådant som är förknippat med det folkliga dräktskicket. I dräktråden ingår representanter för bl.a. Folk­dans­ringen Småland-Öland, länens hembygds­förbund, museer, Hemslöjden, Region Jönköping och flera resurspersoner.

Dräktråd bildades i mitten av 1990-talet på flera platser i Sverige för att sammanföra textilint­res­serade personer från olika organisationer. Under årens lopp har de tre dräktråds-grupperna i Småland och på Öland hunnit producera mäng­der av kurser, seminarier, föreläsningar, utställ­ningar och inte minst böcker om folk­dräkter och folkligt dräktskick.

Varje grupp arbetar efter sina förutsättningar och presenterar varje år en gedigen verksamhetsplan. En årlig gemensam träff ingår i verksamheten då man utbyter erfarenheter och gör studiebesök.

https://lh3.googleusercontent.com/d/18g6KGK8yxSAqX3koL73_F9lHkho_zQDi
Småland, Tveta. Den tidiga varianten av Tvetadräkten med senapsgult livstycke i 1700-tals modell. © Ola Depui.
https://lh3.googleusercontent.com/d/17mzrUf5l2wvRu4M6x38Pc-BfP0La0dp_
Dräktrådet i Jönköpings län arbetar med att
 • sammanställa och sprida information om länets dräkter
 • se över mönster och komplettera med beskrivningar
 • göra inventeringar
 • Läs mer här
Kontakt: Iréne Lindström och Irma Edstrand
https://lh3.googleusercontent.com/d/1CtRdaf9CVZWc68KWLrG0tzdBb2VSAfqX
Två varianter av kattunsmössor med stycken, Sunnerbo härad,
halskläden av siden, kattun och yllemuslin. © Jörgen Ludwigsson.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1oCSd7hrbgMnOyfegQkFtlmfN7W8ERia0
Dräktrådet i Kronobergs län arbetar med att
 • anordna seminarier och kurser
 • dokumentera textilier för publicering på DigitaltMuseum
 • bokform och i artiklar informera om folkligt dräktskick
 • Läs mer här
Kontakt: Elisabet Johansson
https://lh3.googleusercontent.com/d/14tEDS-WMFMm8FNdS2E4I2MluKvHXtu_I
Kalmar läns dräktråd i samarbete med NBV visar och informerar på Torget i Nybro.
https://lh3.googleusercontent.com/d/1rr6ePRIvovN0P3p1WKgUIS20dbGQLUkv
Dräktrådet i Kalmar län arbetar med att
 • dokumentera och mäta upp dräktplagg i samlingar och hos privatpersoner
 • sprida kunskap om dräkter på mässor och hembygdsdagar
 • svara på dräktfrågor personligen, via telefon och e-post
 • anordna kurser, typ ”Krympt i garderoben?” samt informera om textilvård
Kontakt: Mary Bjerstedt och Iréne Nilsson

Dräktbilder

Övriga bilder från Fotoalbum

2018-05-26
Dräktråd på SHFs riksstämma
i Kalmar 2018

2018-04-21
Textilvårdskurs i Vislanda
Dräktråd G län

2017-01-15
Kalmar läns dräktrådsmöte
om Tjustdräkten

2016-07-02
Hembygdsrörelsen i Kalmar län
med dräktparad

Webbansvarig:
Olle Andersson
Uppdaterad:
2022-08-15