Tillbaka till Historik mm

Nedanstående text är ett direkt utdrag ut Minnesalbumet skrivet av Jean Westerlund. Vill ni veta mer kontakta honom så får ni säkert låna albumet och läsa själva.

 

 

1970 - 2005

 

Det är faktiskt inte mer än 35 år sedan Hembygdsgillet Skanör-Falsterbo startade. 35 år, med intensiv verksamhet och många engagerade medlemmar. Dock har redan många försvunnit in i glömskan, personer som under de gångna åren utfört ett utfört ett utomordentligt arbete i Gillet eller kanske enbart har medverkat som dansare. Senare tillkomna medlemmar undrar ibland: Hur började det? Hur var det i början? Vad dansade man? Var dansade man och när började man med dessa?

Vem var vem o.s.v.

Helt enkelt, vad har Hembygdsgillet gjort de sista tre decennierna av förra århundradet och vad gör man nu på 2000-talet? Även nutid blir ganska snart dåtid och värt att spara för framtiden.

Jag har gjort ett försök att i ett Minnesalbum samla framförallt foton, men även minnesanteckningar alltifrån gångna dagar och in i nutiden. Som ni kommer att lägga märke till är det flera år då vi har sparsam information om vad som hänt och saknar bilder från trevliga tillfällen, arrangemang, resor, dansuppvisningar mm.

Har vi tur kan Minnesalbumet kompletteras med saknat material, i annat fall får vi vara nöjda med det som hittills kunnat samlas in och som presenteras här.

Det mesta av de tidiga faktauppgifterna kommer från "Hej, Tummen upp", Stig Ingelsgårds utomordentliga 15-års jubileumsskrift för åren 1970 - 1985. Uppgifter från tiden därefter har hämtas från respektive års verksamhetsberättelser eller är självupplevda.

Ett varmt tack till var och en av er som bidragit med foton och fakta, och som därmed gjort det möjligt att sammanställa detta Minnesalbum, som blir mitt bidrag till Hembygdsgillets 35-årsfirande

Skanör Mölledagen 2005

Jean Westerlund