1994
   

För tredje året i rad försökte Gillet med att arrangera ett Schottislopp, men nödgades konstatera att uppslutningen är dålig. Den efterföljande dansuppvisningen på Bäckatorget var både bra och publikuppskattad.

Det årliga arrangemanget av midsommarfirandet i Stadsparken följt av Mölledagen i Skanör fungerade utmärkt. I midsommarfirandet ingick även en uppvisning för gästerna på Bäckagårdens Servicehem och vid Rengs prästgård.

Skanörs Gästis blev i år först med en särskild dansuppvisning och därutöver har Gillet dansat i Malmö vid tre tillfällen, dels på Öresundsgården och dels två gånger på Mathildenborgs Servicehem.

Sillamarknaden i Skanör och Månstorps Gavlar fick också sitt årliga besök.

 

 

 

 

Tillbaka till Historik-Arkiv