1991  
 

Ett år bland många andra år i verksamhetsgraden. May-Britt Björklund avgick som sekreterare, en post som hon innehaft sedan 1982. Hon efterträddes av Marianne Kittel-Mårtensson, och därigenom var familjen representerad med tre personer i styrelsen. Ett visst mått på att aktivitetsgraden var hör, fås vid en uppräkning av årets olika dansuppvisningar.

Kulturdagen på Bäckatorget                Lionn´s loppmarknad, Falsterbo

Nordlek i Vejle, Danmark. Här deltog 13 personer från Hembygdsgillet och de genomförde fyra uppvisningar

Sillamarknaden i Skanörs hamn

Bjärsjölagård. Vid en pågående lantbruksutställning på slottet gemonfördes en uppvisning för tyska lantbrukare

Månstorps Gavlar                         Höstagillet i Vellinge                Medeltidsfest i Falsterbo

Uppvisning för Ljungens seniorer            Lantbruksbinäringarnas utställning i Malmö

I början av 1990-talet hade Gillet en mycket stor och aktiv barn- och ungdomsgrupp. Barngruppen bestod detta år av 10 par dansare varav två (2) var pojkar. Ungdomsgruppen gav för andra året ut medlemstidningen GLADAN. I redaktionen för den finner vi flera välkända namn : Åsa Eriksson, Malin Johansson, Sarah Kittel-Mårtensson, Per Landqvist och Pernilla Tengqvist. Redaktionen för GLADAN hade under året fått tillgång till en kamera, vilket onekligen ger reportagen en mera personlig framtoning.

 

Tillbaka till Historik-Arkiv