1990
 

Hembygdsgillets 20-årsdag firades den 29 april. Bland inbjudna gäster fanns de danska folkedansarna från Tune.

 

Under årens lopp har Gillet haft olika ordförande, som var och en stannat kvar något år. Med en blick i framtidsspegeln kan konstateras att en ny era startade vid årsmötet. Då valdes Staffan Mårtensson till ordförande och han är kvar på denna post ännu 2007.

I övrigt kan konstateras att 1990 var ett år, då de årliga aktiviteterna och uppvisningarna genomfördes på ett sedvanligt gott sätt.

Ungdomsverksamheten var synnerligen livaktig och man började ge ut tidningen GLADAN.

Tillbaka till Historik -Arkiv