1983

Vid ett välbesökt årsmöte på Sandeplanskolan överlämnades ordförandeklubban av Rolf Hagberg till Agne Engqvist. Flera ändringar skedde i styrelsen, som bl a avtackade Roy och Karin Kjellgren för "lång och trogen tjänst" Året hade gått med förlust, men förklaring var enkel - de många aktiviteterna kostade en del. En liten, men dock förstärkning av kassan blev det genom att årsmötet beslöt ta bort den klausul, som innebar att förtroendevalda slapp betala årsavgiften. Detta  år började det skönjas en minskning av anslutning till de olika dansgrupperna, men än var anslutningen av nybörjare god.

Midsommarvädret var oroligt, men publiken kom ändå. Nu var man bara 314 kronor från att uppnå en vinst på 10 000 kronor.

Vid ljusfesten i Månstorp framfördes ett krönikespel i 10 scener. Författaren, den pensionerade prästen Ernst Frostin, deltog som berättande krönikör. Hans berättelse illustrerade Gavlarnas historia och de människoöden som är förknippade med dem alltifrån bronsåldern till ett Majgille för 100 år sedan. Iförda hembygdsdräkt deltog Gillets medlemmar i kyrkogång i Stora Hammars kyrka den 11 september med kyrkkaffe efteråt.

Till Historik-Arkiv