1978 Intagningsceremoni

Tillbaka till Historik-Arkiv

 

I enlighet med fjorårets beslut flyttades folkdansträningen från lördag till söndag och dansarna stortrivdes under Göran Berlins ledning. "Hans" speleman Olof Christoffersson, kom "ända" från Lilla Alstad.

Vid årsmötet den 4 mars intogs högtidligen 35 medlemmar som gesäller i Dansarnas skrå i Hembygdsgillet Skanör-Falsterbo. Intagningsceremonin var ny för året och hade författats av Arne Gleerup och Roy Kjellgren.

Gillet hade nu 98 vuxna och 27 ungdomar som medlemmar.

Midsommarfestligheterna genomfördes programenligt och bland danserna kan nämnas Kadrilj från Gotland och Långdans från Närke med applådframkallande lyft av damerna mot slutet. I efterhand konstaterade man att det fanns vissa brister på såväl dansbanan som den framförda musiken.

Klicka på bilderna så blir de större.

Programmet vid årets ljusfest i Månstorp hette "En dansresa runt Öresund"

Här deltog både vuxna och ungdomar och inte minst Oxdansen av knattarna Johan Björklund och Johan Revemark väckte allmän förtjusning. BUS hade för övrigt sju uppvisningar under sommaren. Höstsäsongen startade med en del nya aktiviteter. Sven-Åke Rönnvång ledde träslöjden och Gunnel Lindahl tog sig an dräktsömnaden allt organiserat av Helge Nyman och Roy Kjellgren.