1977

Klicka på bild

 
Vid årsmötet valdes Nils Larsson till ordförande. Redan vid kommande styrelsemöte fick han ta hand om ett delikat ärende. Någon föreslog nämligen att avstänga ensamma damer från folkdansträning. Detta avslogs naturligtvis, mest kraftfullt av Stig Ingelsgård som den damernas riddare han var.

Den 27 mars svarade Gillet för värdskapet för Distriktårsmötet på Falsterbo Fritidsgård. I början av juni kom Aspelands Folkdansgille på besök och det arrangerades utflykter och annat trevligt och gästerna förplägades bl a med äkta "Falsterbopizza?"

Mölledagen flyttades i år till söndagen efter midsommardagen och tiden ändrades till kl 16.00. Med denna förändring räknade man med fler åskådare och hade förhoppningen att badgästerna då skulle ha hunnit återkomma från stranden.

Nya idéer för årets Mölledag:

Det skulle bli slåttergille och "några grässtrån" framför möllan skulle skonas av kommunens trädgårdsarbetare. Slåttergille blev det och Gillets liemän tågade in med nyvässade liar och damerna med räfsor. Sedan slog man ängen på riktigt, slåtterkvinnorna räfsade undan och dansen kunde börja. Under danserna serverades äggakaka med fläsk. Allmänheten bjöds upp för att som avslutning dansa polonäs runt möllan. Succé.

Vid ett styrelsemöte beslöts att fr.o.m kommande år skulle barn- och ungdoms-sektionen räknas som gillesmedlemmar. Berit Revemark hade nu tagit över ansvaret för de 60-70 barn som fanns i denna grupp. Till deras julfest kom inte mindre än 170 personer! Nytt för kommande år var även att folkdansträningen nu skulle ske på söndagar och under ledning av Göran Berlin. Gammaldansen slog rekord med 80 deltagare under året, mycket beroende på de nya "spelemännen" May-Britt Björklund och Lisbeth Ahlfors. Som ny medlem för året märks bl a Atle Wikström.

Till Historik - Arkiv