1971

 

 

 

Till Historik - Arkiv

 

Vårterminen startade med byte av danslokal. Gässlingen blev diskotek och Gillet dansade i stället på pensionärshemmet Spelabäcksgården.

Hembygdsgillets första styrelse: Sture Augustin - ordförande, Roy Kjellgren - vice ordförande, Herman Nilsson - sekreterare samt Tommy Revemark - kassör.

Det var detta år man beslöt att arrangera en offentlig midsommarfest i Stadsparken.

Pysselkvällar var det varje fredag. Medlemsavgiften var 15 kronor och kassabehållningen var 1444:57.

Första dansuppvisningen skedde den 20 mars för pensionärerna på Spelabäcksgården. Dräktinnehavet var glest.             Dansprogrammet var Schottis i turer, Vindmölledans, Fyramannadans, Oxdans och Jämtpolska.

Dansträning inför midsommar skedde på Skanörs Rådhus och på midsommarafton marscherade man från Rådhuset till Stadsparken. Ove Theander invigningstalade. Kvällsdansen blev en sådan succé, att dansbiljetterna tog slut. Då sålde man de gamla biljetterna en gång till. Kassören kunde nu stolt meddela att i kassan fanns nu 3060:91 kronor.

Den 25 augusti särade dansarna på sig med olika träningsdagar för folkdans, gammaldans och barndans. Tillbaka på Gässlingen.

Barndansen fungerade bra under Ingrid Nilsson och Anne-Karin Guths ledning.

Under hösten hade Gillet och Hembygdsgillet Burlöv-Lomma ett trevligt samkväm med dans i Båtklubbens hus i Skanör.

Den 12 december uppvisningsdansade Gillet på Lions julmarknad. Man dansade på presenningar i gymnastiksalen på S:t Knuts skola.