Pilavisan

Folkdansringen Skåne ger ut en medlemstidning som heter Pilavisan och utkommer med fyra nummer per år.
Du är välkommen att skriva en artikel som tas emot av någon i redaktionen eller till pilavisan@folkdansringen.se.

Artiklar kan publiceras under pseudonym eller signatur men namnet på författaren måste vara känt av redaktionen. Redaktionen förbehålles rätten att förkorta insända artiklar.

Senast utkomna nummer

Pilavisan 1 - 2017 i pdf-format

Pilavisan 4 - 2016 i pdf-format

Pilavisan 3 - 2016 - Extra - i pdf-format

Pilavisan 3 - 2016 i pdf-format

Pilavisan 2 - 2016 i pdf-format

Pilavisan 1 - 2016 i pdf-format

Pilavisan 2 - 2015 i pdf-format

Pilavisan 1 - 2015 i pdf-format

Pilavisan 5 - 2014 i pdf-format

Pilavisan 4 - 2014 i pdf-format

Pilavisan 3 - 2014 i pdf-format

Pilavisan 2 - 2014 i pdf-format

Pilavisan 1 - 2014 i pdf-format

 
 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-02-20