Uppdansningen i Östersund 2010

Musikanterna för dalamusik.
Mats Wallman, Peter Westerlund,
Marit och Tomas Westling.

För Jämtlandsmusiken.
Anders Wedlund, Anette Gabrielsson,
Elisabeth Wallin och Andreas Idh.

Domarna.
Ewa Englund
Sven Olsson
Bengt Wittgren

Från vårt lag deltog 11 medlemmar 
som dansade diplomdanser och alla fick eftertraktade diplom.

Anne och Sven Eriksson

Anne har norsk dräkt Rondastakk.
Sven dansar i sin dräkt Jämtlandsdragon m/1718.    

 

Margot Lehrman och Jan Widing

Margot i dräkt från Ekshärad
Jan har Fellingsbrodräkt.

 

Birgit och Lars-Åke Nilsson

Birgit har dräkt från Blomskog
Lars-Åke dräkt från Nås i Dalarna


Sanny och Kåre Buer

Sanny dansar i dräkt från Jösse Härad
Kåre har dräkt från Östervallskog

 

Anita och Lars Paulsson

Anita har en dräkt från Dalby
Lars i dräkt från Norra Ny

Britt-Marie Olsson dansar med  Tommy Englund från Sandviken

Bitten har dräkt från Ekshärad
Tommy dräkt från Ljusdal
Att Bitten och Tommy dansar med varann beror på att deras respektive sitter vid domarbordet

 

Träningen inför diplomdanserna, som i år kom från Föllinge, började redan hösten 2009. Sedan dansades varannan vecka i Kärrholmens bygdegård, under ledning av Britt-Marie och Sven Olsson. Det var 16 medlemmar som deltog i träningen, varav 11 dansade för diplom.
Eftersom de flesta polskeintresserade medlemmar har tagit stort silver, så är det diplomdanser som gäller. Det var stort intresse i år för att Föllingedanser är populära. Man tränar 8 danser och domarna drar lott om vilka 4 som ska visas i ringen