Säffle Folkdanslag genom tiderna

Årskrönikan för de första 50 åren är sammanställd av Ella Magnusson

Från folkdansens barndom i Säffle (på det glada 20-talet)

Från vänster bakre raden:
Håkan Andersson, Herbert Ödkvist, Arnold Rundgren, G. Bäckström, Bertil Bjarne, Josef Andersson, John Gustavsson
Från vänster mitten raden:
Klara Holm, Edit Sundström, Judit Fredell, Axel Ytfält (spelman) Astrid Forsell, Greta Blomberg.
Från vänster främre raden:
Rakel Viding, Gertud Nordén, Astrid Nordén, Anna Nilsson

1949
Säffle Folkdanslag bildades den 17 februari på initiativ av John och Disa Johansson samt Ivar Lindblad och Eric Nordén. Första året hade laget två uppvisningar och dräkter anskaffades. John Johansson var lagets ordförande och danstränare. Spelman var Axel Ytfält.Artikel införd i Säffle tidningen 1949

1950
Stadgar antogs och laget hade 7 uppvisningar. Laget blev medlem i Svenska Ungdomsringen och åkte till stämma i Filipstad. Man fick egen gillestuga i Annelundsskolans vindsvåning, där den första lussefesten hölls.

1951
Hela laget gjorde en resa till Oslo, där man gjorde ett besök hos Leikarringen. Första midsommarfirandet hölls vid Hembygdgården med 500 deltagare. Laget hade 9 uppvisningar och fick besök av Lysekils Folkdanslag. Fem lekaftnar och lussefest anordnades. En halmkurs anordnades och 50 halmkronor såldes till Hemslöjden.

1952
Laget hade 4 uppvisningar och besökte Lysekil med övernattning och samvaro med laget där. Vidare besöktes Storfors, Jössehäringarna i Arvika och Hembygdsgillet i Karlstad. Ettusen personer firade midsommar vid Hembygdsgården och två lekaftnar och lussefest anordnades. En kurs i träslöjd och en i linoleumtryck anordnades också. Nya spelmän var Bertil Utterdahl och Gunnar Ström.

1953
Laget kan nu 33 olika danser och hade 4 uppvisningar. Kurser anordnades i träslöjd och korgflätning. En teatergrupp inom laget uppförde "Herr Sleeman kommer" av Hjalmar Bergman. Midsommarfirandet hölls detta år i Folkets Park. Vidare anordnades samkväm och lussefest.

1954
Laget firade nu sitt 5-årsjubileum. En nybörjaravdelning startades och teatergruppen spelade tre olika pjäser. Laget besökte ånyo Lysekil och fick också besök av Ludvika Folkdanslag. Fyra uppvisningar hölls och en kurs i metall- och smyckeslöjd anordnades. Midsommar firades både vid Hembygdsgården och i Folkets Park.

1955
Lagets ungdomslag hade 50 medlemmar och kurser i korgflätning, fiolspel och teater hölls. Resa till Oslo anordnades och man hade 5 uppvisningar samt midsommar- och lussefester.

1956
Ny ordförande blev Eric Nordén och laget hade 4 uppvisningar. Totalt 90 medlemmar fördelade på två ungdomsavdelningar. Kurser i fiolspel, teater anordnades liksom 5 gammaldanskurser. Laget besökte Essunga Folkdanslag i Västergötland, vilket även besökte Säffle. Midsommarfest vid Hembygdsgården anordnades liksom lussefest. En sommarstuga vid Stacka hyrdes under två år för fritid och sammankomster.

1957
Lagets två ungdomsavdelningar hade nu 95 medlemmar. Dessutom fanns 26 vuxna medlemmar. 8 uppvisningar och 6 gammaldansaftnar anordnades. Lokalen i Annelundsskolan återgick till skolan och arrendet av stugan vid Stacka upphörde. 600 personer kom till midsommarfirandet vid Hembygdsgården. Lussefest anordnades på vanligt sätt.

1958
Laget började bygga en egen dansbana vid Hembygdsgården. Midsommarfirandet samlade 500 personer. Laget hade 8 uppvisningar. Dessutom anordnades 6 dansaftnar på Syltoppen liksom lussefester både för yngre och äldre. Näsdräkten blev klar detta år och en del av lagets medlemmar skaffade denna.

1959
10-årsjubileet i Beve-Hallen samlade 200 personer. 11 av lagets medlemmar tillsammans med 24 andra folkdansare från Värmland deltog i en internationell folkdanstävling i Dijon i Frankrike. Värmlandslaget blev tvåa i hela tävlingen och fick för denna prestation en silvermedalj. Till midsommarfirandet var dansbanan färdig och där dansades det gammaldans under kvällen. Laget hade utbyte med flera andra lag, bl a från Essunga, Ludvika, Lysekil, med Västanvind från Göteborg samt med många värmländska lag.

1960
Ungdomslaget firade 5-årsjubileum. Folkdanslaget anordnade 8 uppvisningar samt fem dansaftnar. Till midsommarfirandet vid Hembygdsgården kom tusen personer. Kurser i halmslöjd och träslöjd anordnades. Lussefesten lockade 125 deltagare.

1961
Ungdomslaget hade nu 90 medlemmar, medan vuxenlaget hade 43. Fyra uppvisningar anordnades. En fest med 130 deltagare hölls i Kvarnen i Borgvik. Lussefesten arrangerades på vanligt vis.

1962
80 medlemmar i ungdomslaget och ca 40 i vuxenlaget. Medlemmar besökte Borås och Lysekils Folkdanslag. Tre uppvisningar, kurser i metall- och träslöjd, midsommarfest vid Hembygdsgården samt två lussefester anordnades. Ingesundskursen besöktes av flera medlemmar.

1963
5 uppvisningar, bl a i Jössefors för Billeruds anställda samt på lasarettet. Kurser i metall- och träslöjd. Antalet medlemmar i ungdomslaget hade nu sjunkit till 70, medan vuxenlaget hade endast 20. En gammaldansafton, lussefest samt midsommarfirande vid Hembygdsgården arrangerades.

1964
Gillbergadräkten blev klar och syddes upp av en del medlemmar. Ungdomslaget hade nu 65 medlemmar, medan vuxenlaget nu hade ökat till 34. En kurs i näverslöjd ordnades. Lagets spelmän var nu Gunnar Ström, Göran Andersson och Lennart Persson. På grund av tidsbrist anordnades inget midsommarfirande. Lussefesten kunde dock hållas på vanligt sätt.

1965
Eric Nordén avgick som ordförande efter 8 år och efterträddes av Sture Ekegren. Laget hade nu 55 ungdomar och 31 äldre. Två uppvisningar anordnades, däremot varken midsommarfirande eller lussefest för de äldre. Ungdomslaget hade däremot en egen lussefest.

1966
Midsommarfirandet vid Hembygdsgården återupptogs med fint väder och mycket folk. Även lussefest anordnades. 40 medlemmar i ungdomslaget och 30 i vuxenlaget. Några medlemmar deltog i kurser i Ingesund och Näs.

1967
Nu tränade laget ihop med dansare från Åmål. 6 uppvisningar samt midsommarfirande liksom lussefest anordnades. 50 ungdomar och 28 vuxna deltog nu i träningen varje vecka.

1968
Mycket folk vid midsommarfirandet. Lussefest endast för ungdomslaget, som nu hade 50 medlemmar, medan de vuxnas antal uppgick till omkring 30.

1969
Nybörjar- och fortsättningskurser i gammaldans under ledning av Sture Ekegren och Kjell Abrahamsson samlade 95 deltagare. Fester vid kursavslutningen, däremot vare sig midsommar- eller lussefirande.

1970
Även detta år hölls gammaldanskurser. Midsommar firades i Folkets Park tillsammans med Säffle FF. Antalet medlemmar i vuxenlaget hade nu sjunkit till 25.

1971
Laget hade ingen verksamhet under året och förklarades vilande under året.

1972
Även detta år låg verksamheten nere. Sture Ekegren tillsammans med övriga i styrelsen kvarstod.

1973
Laget återstartades med en nybörjarkurs i folkdans med över 50 deltagare, därav många unga. Styrelsen bestod av Sture Ekegren, Astrid Abrahamsson, Inga-Lill Gävert, Folke Magnusson och Ulla Bäckström.

1974
Två nybörjarkurser med 70 deltagare i varje anordnades. I medeltal 9 par deltog i lagets träningar. Tre uppvisningar, bl a på Duse och på Björkbacken, anordnades. Lussefest med 70 deltagare.

1975
En barngrupp med 60 barn startades. Vidare anordnades en gammaldanskurs i Nysäter, vilken samlade 130 deltagare. Laget fick en ny spelman i Alf Olsson och började träna i Medborgarhuset, vilket var rymligt och bekvämt. Vi fem tillfällen anordnades uppvisningar. Lussefesten för de vuxna anordnades på Syltoppen med 90 deltagare. Till barnlagets lussefest kom det 150 personer.

1976
Laget har nu 20 aktiva dansare, 25 i ett nybörjarlag, 60 i barnlaget och en kurs i gammaldans med 64 deltagare. Sju uppvisningar, bl a i Nysäter samt vid ett scoutläger på Duse. Midsommarfirande i Kanalparken och på Duse. Lussefester på sedvanligt vis för barn och vuxna.

1977
Laget gjorde en tvådagars resa till Linköping och gästade Malforsgillet samt besökte Kolmårdens Djurpark och dansade i Gamla Linköping. Ytterligare 6 uppvisningar samt midsommarfirande i Kanalparken och på Duse. Lussefesten lockade besökare från Kil, Åmål, Bengtsfors och Grums; totalt kom 140 personer. 40 medlemmar i nybörjar- och äldregrupper, 25 i barnlaget.

1978
Kjell Abrahamsson ersatte Sture Ekegren, som lämnade ordförandeposten efter 12 år. Laget hade 13 uppvisningar under året, bl a i samband med midsommarfirande i Kanalparken, Nysäter och Svanskog. Dessutom deltog laget vid en nystartad spelmansträff för Värmlandsnäs. Lussefesten hade 125 gäster, medan barnlaget lockade endast ett 20-tal. I stort ett rekordår för Säffle Folkdanslag, som också fått en ny dansledare i Kenneth Dalbris.

1979
30-årsjubileet firades på Medborgarhuset. Laget medverkade i Säffle-Operans uppsättning av "Vita Hästen" under samtliga spelkvällar. 14 uppvisningar, bl a midsommarfirande i Kanalparken och i Svanskog samt vid spelmansträffen i Botilsäter. Laget hade en äldregrupp, nybörjargrupp samt två barnlag. Gammaldanskurs liksom lussefester anordnades. Många medlemmar deltog i dansledar- och hantverkskurser.

1980
Det aktiva laget hade nu 30 medlemmar; dessutom fanns två barnlag. Laget medverkade i 12 uppvisningar; bl a deltog barnlaget vid midsommarfirandet i Kanalparken. Årets spelmansträff hölls i Eskilsäter. "Ringdans 80" med budkavleträffar med Grums, Nordmarken och Jössehäringarna. Laget köpte en musikanläggning att användas vid träningarna.

1981
Folkdanslaget gjorde en veckolång resa till Säffles vänort i Finland, Mäntyharju, där man hade 4 uppvisningar. Sammanlagt gjordes 17 uppvisningar under året. Midsommar firades i Kanalparken och i Svanskog medan spelmansträffen var i Botilsäter. Inbjudna från flera lag i Dalsland deltog i grötfesten. Barnlaget arrangerade ett eget lussefirandet. Medlemmar deltog i 8 olika kurser.

1982
Sven Olsson efterträdde Kjell Abrahamsson som ordförande. 57 medlemmar, två ungdomslag och två barnlag. Laget ordnade också en kurs i folk- och gillesdans. 12 uppvisningar, bl a i samband med midsommarfirande i Kanalparken och Svanskog. Spelmansträffen var i Huggenäs där det dansades i 30 graders värme. Två kurser i polskedans anordnades och till grötfesten kom 140 personer, därav många utsocknes inbjudna. Barnlaget hade träff i Ransäter och ordnade också egen lussefest.

1983
Säffle Folkdanslag omfattade nu vuxenlaget samt två barnlag. Två gammaldanskurser samt 7 uppvisningar anordnades. Dessutom hade barnlaget 7 egna uppvisningar. Malforsgillet besökte Säffle. Spelmansträff i Millesvik och midsommarfirande i Kanalparken och Svanskog. Grötfesten samlade hela 170 deltagare. Även de yngres lussefest var välbesökt. Premiär för Säffle-Hambon i samarbete med Säffle-Åmål Gammaldansare med 30 par på startlinjen.

1984
Laget gjorde en resa till Säffles vänort i Danmark, Törring-Uldum och gästade deras lag. Uppvisning på Legoland. Ytterligare 8 uppvisningar genomfördes. 44 par tävlade i Säffle-Hambon. Midsommar i Kanalparken och spelmansträff i Ölserud. Barnlaget var aktivt med 6 uppvisningar. Rekord på grötfesten med nära 200 deltagare. Dansledare var Eric Nordén, Astrid och Kjell Abrahamsson, Ulla Bäckström, Inger Sävö och Sven Olsson.

1985
Törring-Uldums Folkedansere kom på besök i maj. Rundtur och festkväll arrangerades för dem och de hade en uppvisning på torget. 8 uppvisningar under året. Barnlaget var aktivt med resor och träffar. Midsommar i Kanalparken, spelmansträff i S Ny. Säffle-Hambon höll på att regna bort, men genomfördes inomhus. Lagets medlemmar deltog i flera kurser. Grötfesten gästades av ett lag från norska Dröbak.

1986
Årets stora händelse var en bussresa till Syd-Tyrolen, förmedlad av Inger Rydholm och ordnad av Karl-Erik Johansson och Finn Hjelmström. Laget besökt byn Kastelruth och deras dansare. Vidare besöktes Mainau på ditresan. Midsommarfirande i Kanalparken och Svanskog. 7 uppvisningar under året. Barnlaget var i Ransäter och skötte också luciatåget under grötfesten, som samlade 150 deltagare. Ny dansledare i laget var nu Karl-Erik Johansson.

1987
Hela 12 uppvisningar orkade laget med under året. Midsommar firades i Kanalparken, medan spelmansträffen var på By. Resa till Törring-Uldum med deltagande i deras Vikingafest mitt i sta’n samt utflykter till intressanta platser. Säffle-Hambon genomfördes trots regn. 180 personer åt gröt, dansade till Alf Olsson orkester och hade trevligt på lagets grötfest.

1988
Säffle Folkdanslags resa till England och Skottland med deltagande i folkdansfestivalen i Lichfield var årets höjdpunkt. Under de tre dagar festivalen varade genomförde laget flera uppvisningar. På hemvägen besöktes Stratford upon Avon liksom London. Under sommaren hade laget 7 uppvisningar, firade midsommar i Kanalparken, deltog i spelmansträffen i Eskilsäter och serverade mat till ett 1000-tal Stora-anställda i samband med Säffle Maraton. Deltagarantalet i Säffle-Hambon ökade, grötfesten var välbesökt och barnlaget var på Bus-läger i Gräsmark.

1989
Sture Ekegren återtog ordförandeklubban efter Sven Olsson, som varit ordförande i sju år. Laget hade 6 uppvisningar, spelmansträffen var i Huggenäs och midsommar firades i Kanalparken. 40-årsjubileet firades med öppet hus i Medborgarhuset med en 18 meter lång rulltårta som de tusen besökarna väl lät sig smaka. Dansare från Törring-Uldum samt Malforsgillet var på besök. En skärmutställning speglade lagets 40-åriga historia. Under sommaren kom ett av de engelska lagen som hade gästat festivalen i Lichfield på besök. Grötfest på Medborgarhuset samt en resa till Volvo i Göteborg och Lisebergsteatern avslutade året.

1990
Nybörjarkurser i gammaldans startas under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund för att få fler medlemmar i laget. Brittmarie och Sven Olsson ledde kurser i polskor. Laget hade 7 uppvisningar, midsommar i Kanalparken, spelmansträff i Millesvik, Säffle-Hambo och grötfest på sedvanligt vis.

1991
29 medlemmar reste till Törring-Uldum i maj. Utflykt till det Gamla Hedeby samt norra Tyskland. Midsommar i Kanalparken och på Duse, spelmansträff i S Ny och Säffle-Hambon. Laget serverade på Säffle Maraton för fjärde året i rad. Vårträningen avslutades med en båtresa till Vithall i Vänern. Laget har nu 74 medlemmar och dansträningarna är välbesökta.

1992
Säffle-Hambon har nu ersatts av Säffle-Snurren som är en tillställning utan tävlingsmoment. Laget har nu ett antal duktiga durspelare, vilka medverkar vid bl a träningar och uppvisningar. Under våren gjorde laget en resa till Lurö. Midsommarfirande i Kanalparken och på Duse. Servering på Säffle Maraton i vanlig ordning. Vid grötfesten medverkade Tvetas ungdomslag med ett luciatåg.

1993
Laget valde ny ordförande då man valde Lars-Åke Nilsson, som efterträdde Ulla Bäckström som skött klubban i tre år. Antalet par på träningarna ökar och det kan vara upp till 24 par vissa kvällar. Till Ingesundskursen åkte 10 par. Medlemmar deltog även i andra kurser. Uppvisning på sedvanligt sätt på Svenska Flaggans Dag samt vid midsommarfirande, även i år i Kanalparken och på Duse. Durspelarna gjorde 5 framträdanden och i Säffle-Snurren deltog 75 par. Vännerna från Törring-Uldum kom på besök och firades med fest på Medborgarhuset, resa till Arvika och dansade på torget i Säffle. Grötfesten samlade 100 personer.

1994
Antalet deltagare vid träningarna är fortfarande stort och intresset för polskor ökar. Flera par har dansat upp för polskemärket. Hantverkskurs i Tveta lockade 20 personer, kurs i bygdedanser i Karlstad 13 personer samt polskekurs i Råda 6. Laget gjorde en tvådagars utflykt till Västkusten, där bl a Nordens Ark besöktes. Midsommar och grötfest på traditionellt vis.

1995
Intensiv hamboträning som kulminerade med en tiodagars resa till Norge, vilken avslutades i Järvsö, där 11 par dansade Hälsinge-Hambon. Laget deltog med uppvisningar vid midsommar, spelmansträff i Eskilsäter och vid torgets invigning i Säffle. Nybörjarkurs i gammaldans med 30 deltagare. 10 par tränar polskor under ledning av Sven och Brittmarie Olsson. Sykvällar anordnas för att sy allmogedräkter. En av lagets grundare och dansledare, Eric Nordén, avlider och hedras av flera av lagets medlemmar vid jordfästningen.

1996
Laget deltog med en uppvisning vid invigningen av Väner-Museet inför kunglig publik. Ett 10-tal medlemmar var i Danmark på vänortsbesök och 12 par reste till Järvsö för att delta i Hälsinge-Hambon. 6 par dansade upp för polskemärket i Ragunda. Midsommar i Kanalparken. Dessutom uppvisning vid Stavnäs Kyrka dagen därpå. 8 par dansade i Säffle Kyrka och 2 par deltog vid uppsättningen av "Guldkungen" i Svanskog. Fortsättningskurs i gammaldans och näverkurs på programmet. Våravslutning med besök på Åmåls Hembygdsmuseum.

1997
Säffle Folkdanslag genomförde med 16 par, klädda i vikingadräkter, en bejublad uppvisning vid Ransätersstämman. Totalt 8 uppvisningar under året, däribland midsommar i Kanalparken och på Sund. Åtta par dansade Hälsinge-Hambon. Kurser i polskor anordnades och fem par dansade upp för märken i Orsa. Laget har nu 67 aktiva medlemmar.

1998
Sykurs för att sy egna vikingadräkter anordnades och ett 25-tal dräkter tillverkas. Våravslutning med resa till Vitlyckemuseet, där de 3000 år gamla hällristningarna studerades. Midsommarfirande på tre platser; Kanalparken, Sund och Kocklanda Gård med dansuppvisning och lekar för barn och vuxna. Även uppvisningar med vikingadräkter under året. Flera par deltog i "Träd in i dansen" i Säffle Kyrka samt vid Eskilsäters Bygdegård. Servering vid Säffle Maraton i likhet med tidigare år. Intresset för grötfesten svalnar dock något. Några par deltog i firandet av VUR:s 75-årsjubileum.

1999
Laget fyller 50 år
Jubileumsfirandet har utgjort den röda tråden under jubileumsåret. 26 medlemmar deltog i resa till Irland där man förutom vacker natur, fick tillfälle att stifta bekantskap med irländsk musik och dans. Vid det traditionella midsommarfirandet i Kanalparken kom c:a 800 personer, som i år bjöds på saft, kaffe och bullar. Under 4 dagar i månadsskiftet juli - augusti genomfördes 1999-års polskeuppdansning på medborgarhuset med Säffle folkdanslag som medarrangörer. Då kom c:a 150 danspar från hela Sverige och även från utlandet, ex USA. Från laget deltog 14 par vilket därmed blev en av de föreningar med flest deltagare. Laget gjorde under en av kvällarna en bejublad uppvisning för deltagare och funktionärer. Danserna var egna kompositioner av våra dansledare med teman från olika danser som dansas under träningarna.
Årets grötfest blev jubileumsfest med ett antal inbjudna gäster. Totalt deltog omkring 120 personer.Laget blev därvid uppvaktade från kommun och andra föreningar. En jubileumskrönika sammanställd av Ella Magnusson upplästes. Det delades ut gåvor till förtjänta medlemmar. Sålunda fick Ella och Floke Magusson för 50-årigt medlemskap. Ulla Bäckström, Astrid och Kjell Abrahamssom för nästan lika lång tid och dansledarskap.Våra dansledare Karl-Erik, Ingegärd, Sven och Bitten uppvaktades i egenskap av flitiga dansledare.
Slutligen utdelades Ungdomsringens förtjänsttecken i silver till Karl-Erik Johansson.

2000
Laget hade tre uppvisningar under året Var inbjudna till danskväll hos Ulvsby Folkdanslag. 30 deltagare deltog. Våravslutningen gick till Dalslands Museum och Hantverkshuset i Upperud med 30 deltagare. Grötfesten samlade 55 deltagare och durspelarna har framträtt flitigt under året. Tre par dansade upp för polskemärke  i Oviken. Det ordnades en nybörjargrupp med tiotal dansare.

2001
Laget har haft tre uppvisningar under året. Våravslutningen blev en bussresa till Rackstamuseét i Arvika samt med besök hos Finn och Margareta i deras sommarstuga på hemvägen. Åtta medlemmar åkte till Danmark och deltog i Törring-Uldums Folkdanslags 25-års jubileum.Eksjö Folkdanslag besökte Säffle och laget ordnade dansträff i Tveta för dem. Ett tiotal Thailändska ungdomar besökte laget och danser utbyttes. En kurs i näverslöjd ordnades. Sex par dansade upp för polskemärke i Orsa.

2002
Fyra uppvisningar under året. Våravslutning var förlagd till Kriminalmuseet i Häljebol med kaffe på konstgården i Häljebol. Sju par deltog i polskeuppdansningen i Trångsund. Laget durspelare har varit flitiga.

2003
Det här årets stora begivenhet var resa till Gotland. Då 23 medlemmar besökte medeltidveckan med Tornérspel och Gotlands Folkdansfestival den 11-14 aug. Vi fick då användning av våra egenhändigt sydda vikingadräkter. Laget deltog även i Gatuschottisen som var 1 km lång. Laget hade två uppvisningar under året Våravslutningen hölls hemma hos Ingegärd och Karl-Erik i deras trädgård med lekar och full fart. tolv medlemmar deltog i årets uppdansning i Orsa. Grötfesten hölls som de senaste åren i N:a Eds Bygdegård.

2004
Laget har haft två uppvisningar under året. Våravslutningen blev en vandring genom Gla-skogen och besök på Glava Glasbruk med guidning. Tretton medlemmar dansade upp för polskemärket i Trångsviken i Jämtland. Två medlemmar dansade med i Upplands-schottisen. Grötfesten i N:a Eds Bygdegård var välbesökt.

2005
Två uppvisningar i igen. Våravslutningen hölls på Villa Billerud där Inga Stina och Sven Åkerblom visade gamla Säfflebilder och berättade hur det var förr. Sexton medlemmar dansade upp för polskemärket i Orsa. Välbesökt grötfest med musik av våra durspelare.

2006
Det här året fick vi ny ordförande efter Lars-Åke Nilsson som varit ordförande i tretton år. Vår nya ordförande heter Sven Sjöö. Laget hade två uppvisningar och sexton medlemmar deltog i polskeuppdansningen i Trångsviken. Våravslutningen hölls i hembygdsgården i Säffle där den nya byggnaden visades och Finn Hjelmström visade bilder och berättade om sin resa till Kambodja. En trevlig grötfest hölls som vanligt i N:a Eds Bygdegård.

2007
För första gången regnade Midsommarfirandet bort. Bara några tappra reste stången och dansade en stund i regnkappor. Våravslutningen gick till Nysäter där Muséet visades av Göte Söderqvist och kaffe dracks i gamla järnhandeln. Polskedansarna var sju stycken som dansade upp för märken i Orsa. En välbesökt grötfest firades på söndagen den 9 dec.

2008
Laget genomförde midsommarfirandet med lekar ledda av Karl Erik Johansson med hjälp av Ella Magnusson i barnlekarna som alla år tidigare. Ett par tre danser visades i en liten uppvisning. Våravslutningen gick till Sjöänds skans som finns kvar sen 1943 och efter ha fikat reste medlemmarna till Beredskapsmuséet i Järnskog och blev guidade där och fick en hamburgare med stekt ägg samt kaffe och dricka. sex medlemmar deltog i polskeuppdansningen i Östersund. Grötfesten hölls söndagen den7 dec i Norra Eds Bygdegård med musik av durspelarna, besök av Säffle Lucia, gröt och skinksmörgås kaffe och tårtor samt mycket dans.

2009
Laget fyller 60 år !!
På årsmötet den 24 mars beslöts att våravslutningen skulle hållas på Vikingamuséet i Nysäter samt att laget ska deltaga i Nationaldagståget och leda Midsommarfirandet i Kanalparken. Under hösten hölls en jubileumsfest på Medborgarhuset som besöktes av några inbjudna folkdanslag från närheten. Musiken spelades av Alf Olssons gammeldansorkester.

2010
Folkdansträningarna under året har innehållit mestadels gillesdanser och en och annan större uppställningsdans. Antalet dansare har varit mellan 10 och 20 st på tisdagsträningarna.
Dansledare har varit K-E Johansson och Ingegärd Forslund.

Våravslutning hölls i Fryksta på Frejamuséet och ombord på Frejabåten. En guide berättade om Frejas förlisning, bärgning, restaurering och museets uppbyggnad.

På ålderdomshemmet Lindbacken dansade 6 par en uppvisning dagen före midsommarafton.
En midsommarstång restes och för musiken svarade Sture Ekegren på durspel.

Vid Hembygdsgården kläddes midsommarstången kvällen före och Hembygdsföreningen bjöd på kaffe med dopp.
Midsommar firades i Kanalparken med resning av stång och ringdans med alla besökare.Karl-Erik Johansson ledde dansen kring midsommarstången och även lekarna för både stora och små. Solen sken och mycket folk hade kommit för att deltaga.

Grötfesten firades med Säffles lucia i Medborgarhuset. Det bjöds på glögg, gröt, skinksmörgås, kaffe och tårta, samt ett stort julklappslotteri. För musiken till dansen svarade Sture’s durspelare 12 st . 

Bygdedansarna har dansat i Tveta bygdegård varannan torsdag i huvudsak bygdedanser som innefattar allt från gammaldansvarianter till polskor från hela landet. Antalet har varit ca 10-12 par.
Avslutning med spelmän och knyt på skärtorsdag. 

Varannan torsdag har det dansats i Kärrholmens bygdegård. Där har det specialtränats för uppdansning för Diplom. Årets danser (2010) var Danser från Föllinge. Nio danser från Föllingeområdet bestämdes av Bedömningsnämnden att man skulle kunna allt från valsvariant till olika polskor. Fyra danser måste visas upp och vilka danser bestämmer Bedömningsnämnden när paren står på golvet. Åtta par från Säffle folkdanslag var med och tränade varav fem par dansade upp.
Dansledare för bygdedansarna har varit Bitten och Sven Olsson. 

Till Japan åkte Bitten o Sven Olsson för andra gången i slutet på oktober för att lära folk ifrån Tokyo och Nagoyaområdet att dansa svenska och norska bygdedanser. Efter en helgkurs med ca 45 par åkte man opp i bergen dels för att få en annan bild av ett Japan i vackra höstfärger och bad i varma källor besöka världsarv och dels för att på kvällarna fortsätta att dansa med de sjutton par som följde med på denna intressanta kulturresa.

2011
Folkdanslaget fick en ny ordförande Karl-Erik Johansson efter Sven Sjöö.
Årets dansträning har under tisdagarna varit förlagd till Medborgarhuset i Säffle under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. Under året har det varit 27 träningstillfällen.
En del av lagets medlemmar tränat polskor en gång i veckan under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson.
Vid Våravslutningen besöktes en av Kåre Buers biodlingar, där medlemmarna fick information om binas liv och hur förädling av honungen går till.
6 juni 3 medlemmar deltog i firandet av Sveriges nationaldag. Laget var en av endast två organisationer i Säffle som deltog i detta firande
23 juni Dansuppvisning på Björkbacken och Lindbacken. 5 par dansade till tonerna av Sture Ekegrens durspel
24 juni Midsommarfirande i Kanalparken. Musik: Stig Ernung Karl-Erik Johansson ledde lekarna och tävlingarna
Laget serverade kaffe i samband med firandet, vilket uppskattades av publiken, som uppgick till ca 200 personer.
Uppdansningen för riksmärken i polskor var i år förlagd till Brunsviks Folkhögskola i Ludvika. Säffle Folkdanslag deltog med 5 dansare.
Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 6 december på Medborgarhuset med 55 deltagare. Säffles Lucia med följe besökte grötfesten i sedvanlig ordning.
10 medlemmar från Säffle Durspelare stod för dansmusiken.
Säffle Folkdanslag har under året haft 47 medlemmar.

2012
Årets dansträning har under tisdagarna varit förlagd till Medborgarhuset i Säffle under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. Under året har det varit 27 träningstillfällen.
En del av lagets medlemmar tränat polskor en gång i veckan under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson, sammanlagt 23 gånger.Vid Våravslutningen 29 maj besöktes NWT:s anläggning i Karlstad, där medlemmarna fick information om hur framställningen av en modern tidning går till.
6 juni   3 medlemmar deltog i firandet av Sveriges nationaldag.
21 juni Dansuppvisning på Björkbacken och Lindbacken. 4 par dansade till musik av Stig Ernung och Lars Nilsson
22 juni Midsommarfirande i Kanalparken. Musik: Stig Ernung och Lars Nilsson
Karl-Erik Johansson ledde lekarna och tävlingarna Laget serverade kaffe i samband med firandet, vilket uppskattades av publiken, som uppgick till ca 200 personer.
17-18 okt Säffle Folkdanslag deltog i en Friskvårdsmässa i Medborgarhuset med en utställningsplats och visning av en film på en TV från en uppvisning på Ransäterstämman
23 okt. Folkdanslaget bjöd på en Gammeldanskväll i Medborgarhuset för alla Säfflebor, med gratis inträde. Detta i samband med Friskvårdsmässan.
Uppdansningen för riksmärken i polskor var i år förlagd till Östersunds Folkets Park. Säffle Folkdanslag deltog med 5 dansare.
Tombolan på Säffle-Mârten ställdes in.
Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 4 december på Medborgarhuset med 58 deltagare. Säffles Lucia med följe besökte grötfesten i sedvanlig ordning.  Säffle Durspelare stod för dansmusiken.
Säffle Folkdanslag har under året haft 50 medlemmar.

2013
Dansträning har under tisdagarna varit förlagd till Medborgarhuset i Säffle, där medlemmarna har övat folkdanser under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. Under vårterminen har det varit 27 träningstillfällen,

Förutom folkdans har en del av lagets medlemmar tränat polskor en gång i veckan under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson, sammanlagt 19 gånger

Säffle Folkdanslag har under året gjort följande offentliga framträdanden: Medlemmar ur laget klädde midsommarstången vid Säffle
Hembygdsgård. Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kaffe med dopp

Dansuppvisning på äldreboendet Lindbacken. 4 par dansade till musik av Stig Ernung och Lars Nilsson

Midsommarfirande i Kanalparken. Musik: Stig Ernung.och Lars Nilsson Karl-Erik Johansson ledde lekarna och tävlingarna
Laget serverade kaffe i samband med firandet, vilket uppskattades av publiken, som uppgick till ca 200 personer.  

Vid Våravslutningen 1 juni besöktes L M Ericssons Museum i Värmskog samt den gamla silvergruvan.
Besöket avslutades med  räkmackor på det natursköna Värmskogs Kafé. 31 personer deltog. 

Uppdansningen för riksmärken i polskor var i år förlagd till Orsa. Säffle Folkdanslag deltog med 1 dansare. 

Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 3 december på Medborgarhuset med 96 deltagare, varav många från närliggande föreningar. Säffles Lucia med följe besökte grötfesten i sedvanlig ordning. 
Julvisor sjöngs och grötrim lästes upp. Säffle Durspelare 12 st stod för dansmusiken. 

Säffle Folkdanslag har under året haft 51 medlemmar Ella Magnusson en av lagets äldsta medlemmar och hemsidans krönikör  och som nästan varit med från starten, har under året avlidit.

2014

Årets dansinstruktioner  under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. Under vårterminen har det varit 13 träningstillfällen, medan höstterminen innebar 14 tillfällen..
Under hösten hölls en gammeldanskurs med 10 träningskvällar för nybörjare med 6 deltagare. 
Tyvärr ingen som fortsatte att dansa i folkdanslaget. 

Förutom folkdans har en del av lagets medlemmar tränat polskor en gång i veckan under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson, sammanlagt 16 gånger på våren och 7 på hösten.

Vid Våravslutningen 13 maj gick färden till Borgvik, där Sliperiet, Hyttruinen och Kyrkan besöktes under sakkunnig guidning och  21 deltagare..

Medlemmar ur laget klädde midsommarstången vid Säffle Hembygdsgård. Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kaffe med dopp

Dansuppvisning, dagen före midsommaraftonen, på Lindbacken. 4 par dansade till musik av CD-spelare. Dåligt väder gjorde att uppvisningen hölls inomhus

Midsommarfirande i Kanalparken. Musik: Dragspel Göran Kjellberg och gitarr Lars Nilsson. Karl-Erik Johansson ledde lekarna och tävlingarna. Laget serverade kaffe i samband med firandet, vilket uppskattades av publiken, som uppgick till ca 200 personer. 

Uppdansningen för riksmärken i polskor var i år förlagd till Östersund. Säffle Folkdanslag deltog med 7 st dansare. 
Vid uppdansningen tilldelades Sven Olsson Polskekommittens guldmärke nr 15 för hans insatser för bevarande av polskedansen.

Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 2 december på Medborgarhuset med ca 100 deltagare, varav många från närliggande föreningar. Säffles Lucia med följe besökte grötfesten i sedvanlig ordning. Ordföranden lämnade över en penninggåva. Julvisor sjöngs vid grötens inmundigande, då även grötrim lästes upp. Säffle Durspelare stod för dansmusiken.
 

Säffle Folkdanslag har under året haft 47 medlemmar.

2015 

Årets dansträning har under tisdagarna varit förlagd till Medborgarhuset i Säffle, där medlemmarna har övat folkdanser under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. Under vårterminen har det varit 16 träningstillfällen, medan höstterminen innebar 13 tillfällen.

Förutom folkdans har en del av lagets medlemmar tränat polskor en gång i veckan under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson, sammanlagt 12 gånger på våren och 7 på hösten.

Vid Våravslutningen 9 maj gick färden till trakten av Torsby, där Sahlströmsgården och Bovilgården besöktes. De 25 deltagarna guidades runt under sakkunnig ledning. 

Medlemmar ur laget klädde midsommarstången vid Säffle Hembygdsgård. Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kaffe med dopp

Midsommarfirande i Kanalparken. Musik: Lars-Åke Nilsson spelade upp dragspelsmusiken via dator och Lars Nilsson kompade på gitarr.  Karl-Erik Johansson ledde lekarna och tävlingarna. Laget serverade kaffe i samband med firandet, vilket uppskattades av publiken, som uppgick till ca 200 personer. Arrangemanget genomfördes i vackert väder, trots att hotande moln tornade upp sig runt horisonten.

Uppdansningen för riksmärken i polskor var i år förlagd till Orsa Hembygdsgård. Säffle Folkdanslag deltog med 7 dansare.  

Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 8 december på Medborgarhuset med 104 deltagare, varav många från närliggande föreningar. Eftersom Säffles Lucia inte korats i år, gästades i stället grötfesten av ett luciafölje från klass 3 på Tingvallaskolan. Ordföranden lämnade över den sedvanliga penninggåvan till klassen. Julvisor sjöngs vid grötens inmundigande, då även grötrim lästes upp.
Säffle Durspelare stod för dansmusiken.

Säffle Folkdanslag har under året haft 45 medlemmar. Detta är en minskning med   2 medlemmar sedan föregående år.

2016
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
 Ordf                      Karl-Erik Johansson
 Sekr                      Finn Hjelmström
Kassör                   Sune Olsson
                               Ingegärd Forslund
                               Birgitta Olsson
                               Gunilla Eriksson

Årets dansträning har under tisdagarna varit förlagd till Medborgarhuset i Säffle, där medlemmarna har övat folkdanser under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. 
Några medlemmar tränar polskor under ledning av Bitten och Sven Olsson

Traditionellt midsommarfirande då vi på torsdagen klär stången tillsammans med hembygdsföreningen, som sedan bjuder på kaffe och smörgås.
Midsommaraftonen firas i Kanalparken, med dans runt stången för alla. Karl Erik leder dansen och även i år har vi lyckats ordna levande musik, som spelades av Roy Olsen på dragspel och Lars Nilsson på gitarr.

I år har vi haft uppvisning på två äldreboende i Åmål, som var uppskattat av de boende.
Vid våravslutningen besöktes Kulturladan i Ölserud av 25 medlemmar.
På årets uppdansning, som var i Östersund deltog 3 medlemmar.

Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 6 december på Medborgarhuset. Det kom omkring 90 gäster.
I år kom ingen Lucia, för det utsågs ingen lucia i Säffle. Istället så läste man upp julberättelser.

Säffle Folkdanslag var i år 41 medlemmar och dansträningar har skett inom ramen för Kulturens Bildningsverksamhet.

2017
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
 Ordf                      Karl-Erik Johansson
 Sekr                      Finn Hjelmström
Kassör                   Sune Olsson
                               Ingegärd Forslund
                               Birgitta Olsson
                               Gunilla Eriksson

Årets dansträning har under tisdagarna varit förlagd till Medborgarhuset i Säffle, där medlemmarna har övat folkdanser under ledning av Karl-Erik Johansson och Ingegärd Forslund. Under vårterminen har det varit 15 träningstillfällen, medan höstterminen innebar 14 tillfällen. Programmet har företrädesvis omfattat gillesdanser med något inslag av uppställningsdanser.
En del av lagets medlemmar tränar polskor varannan vecka under ledning av Sven och Britt-Marie Olsson, sammanlagt 7 gånger på våren och 5 på hösten.
23 juni
Midsommarfirande i Kanalparken.
Musik: Mia Alexandersson på dragspel och Lars Nilsson på gitarr svarade för musiken.
Karl-Erik Johansson ledde lekarna och tävlingarna
Laget serverade kaffe i samband med firandet, vilket uppskattades av publiken, som uppgick till ca 200 personer.
Arrangemanget genomfördes i vackert väder, trots att hotande moln tornade upp sig runt horisonten.

Årets våravslutning skedde söndagen den 21 maj.
Då genomfördes en bussresa till Västergötland, där först Magnolias Trädgårdar i Nossebro besöktes.
Därefter gick färden till Bjertorp Slott för lunch, varefter Varnhems klosterkyrka besöktes.
Dagen avslutades med ett besök på Kinnekulle.

Årets sedvanliga grötfest anordnades tisdagen den 5 december på Medborgarhuset med omkring 115 deltagare, varav många från närliggande föreningar.
Eftersom Säffles Lucia inte utsetts, ersattes detta besöket med ett framträdande av Tveta Sångkvartett med Pernilla.
Säffle Durspelare stod för dansmusiken.

Under hösten har 21 av lagets medlemmar genomgått en HLR-kurs, arrangerad av Medborgarskolan
Säffle Folkdanslag har under året haft 47 medlemmar. Detta är ökning med 6 medlemmar sedan föregående år.

 

 

 

 

 

 


Topp