Senaste uppdatering  2018-12-05


Danstiderna för våren finns under kalendarium

Vi dansar varje tisdag på Medis 17:30-19:30
Alla som vill dansa gammaldans och gillesdanser  är välkomna

Vårens danser börjar 15 januari

Åter en lyckad grötfest 
Bilder finns under 2018Hösten danstillfällen är slut
Nu tar vi jul och nyårsledigt


Tidigare information se Arkiv


   


Säffle Folkdanslag bildades den 17 februari 1949 på initiativ av John och Disa Johansson samt Ivar Lindblad och Erik Norn.
John var ordförande och danstränare och Axel
Ytfeldt var spelman. Stadgar antogs 1950 och laget blev medlem i Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur som idag benämns Svenska Folkdansringen
.

Verksamheten består av dans i olika former såsom gammaldans, gillesdanser, folkdanser, sångdanser och bygdedanser.
Därtill kommer också intresset av att bevara och tillverka bygdedräkter.
Vill Du vara med och deltaga i vår förenings olika verksamheter så kontakta oss gärna.
Du finner kontaktpersoner under knapparna till vänster.