Årsmöte dec 2013
             
 Karl Erik Johansson och Finn Hjelmström                                                    Årsmötet                                             Dansledarna uppvaktas med blommor
                                            Våravslutning i Värmskog den 1 juni
             
Samling vid Medborgarhuset inför avresa till Värmskog       Minnesstenen där Lars Magnus växte upp                       En guide berättade om hela hans liv
             
               Firman där allt började                                          Ett litet sortiment av alla telefoner                       Monika, Finn, Birgitta och Åke i livlig diskussion
             
          Kartan öve silverleden                                           Silvergruvan där utvann 400 kg silver per år        Den berömda räksmörgåsen i Värmskog smakade bra
                                          Midsommar i Kanalparken
                    
                  Förberedelser vid hembygdsgården dagen före                                                           Här är det stången som fär kläder
                
   Kjell leder inmarschen med flagga och ringar                        Stången åker upp i skyn                                             Allt till musik med Stig och Lars
               
     Birgit, Ewa och Sanny väntar på kaffegäster                          Nu dukar vi upp för kaffe                                               Fullt hus runt kaffeförsäljningen
                    
                         Små grodorna Sveriges nationaldans                                                                                 Full fart på stafettävlingarna
              
                                        Dragkamp lag söder  (västra delen )                                                     Motståndarna lag norr (östra delen )
                                                     Grötfesten 3 december 
                    
                      Birgit, Sanny och Marianne jobbar med smörgåsar                                                                   Kåre tänder upp
             
                 Gäster från Bengtsfors äter gröt                         Säffles Lucia kommer som blivit tradition                                         Dansen igång               
              
        Nu är Säffle durspelare igång                                                   Full fart på dansen                                                 Våra dansledare blir uppvaktade