Föreningens kontaktpersoner

Ringsjögillet

c/o Klas Andersson

Grodeholmsv 4, 241 32 Eslöv

ringsjogillet@folkdansringen.se

Ordförande

Klas Andersson

0413- 125 21

klasandersson@bahnhof.se

Sekreterare

Stefan Olsson

0413- 612 26

stefanolsson1008@gmail.com

Kassör

Gert Persson

0413- 331 53

geper.041333153@telia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansinstruktör

Annika Emanuelsson

0413- 701 61

attebom@live.se

 

 

 

  

 

Startsida

Stadgar