Folkdansringens svar på EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid

Folkdansringen har yttrat sig över EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid.

Läs yttrandet (pdf)

Remissvar på rapporten ”Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m.” (Ds 2009:58)

Folkdansringen vill påstå att omfattning och betydelse av den ideella sektorns engagemang och verksamhet är unik för vårt land. Två tydliga exempel och initiativ från regeringen visar på ett starkt förtroende för sektorn. Dels överenskommelsen som slutits mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting, vars mål är att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoende roll. Dels propositionen "En politik för det civila samhället", där regeringen presenterar en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för den civila sektorn och dess arbete.

Läs mer...

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen