Ett musikliv för alla!

EttMusikliv logga
Det är hög tid att reformera musikpolitiken och säkerställa mångfalden i musikutbudet.

Anslagen speglar inte nutidens musikliv

Många arbetar med musik, än fler utövar – alla lyssnar. Människor vill också i högre grad höra olika former av musik. Idag går drygt 90 procent av de medel som stat, regioner och kommuner satsar på musik till institutioner, som sedan länge säkerställt att viss musik kan spelas med regelbundenhet. Det är bra och ska värnas. Men hälften av den musik som möter Sveriges konsertpublik spelas utanför institutionerna.

Kulturpolitiken matchar inte utbildningspolitiken

Förr utbildades musiker och musikskapare i princip endast för institutionerna. Så är det inte längre - något vi kan tacka en framsynt utbildningspolitik för. De högre musikutbildningarna har sedan fyrtio år reformerats och är idag lika omfattande oavsett vilken musik man vill spela. Däremot ser villkoren för de unga musiker och musikskapare som lämnar utbildningen bakom sig fortfarande helt olika ut, beroende på om de siktar på ett yrkesliv på institutionerna eller i det fria musiklivet. Det påverkar i slutändan mångfalden.

Hög tid att säkerställa mångfalden i musikutbudet!

Kulturpolitiken måste ge människor bättre möjligheter att uppleva musikalisk mångfald. Därför är det rimligt att det fria musiklivet ges möjlighet att utvecklas på samma villkor som institutionsmusiken.

  • Värna mångfalden. Sveriges befolkning ser inte likadan ut idag som för trettio år sedan. Den svenska musikpolitiken är idag huvudsakligen formad utifrån en västeuropeisk kulturtradition. Den måste reformeras och bli en angelägenhet för dagens publik, liksom för professionella musiker, musikskapare och arrangörer.
  • Öka stödet till arrangörer, musiker och musikskapare. Det fria musiklivet bärs idag till stor del upp av ideella arrangörer. För att främja professionalisering och anständiga gager för musiker och musikskapare krävs betydligt större resurser än idag.
  • De kulturpolitiska målen ska realiseras. ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft”. Musiken har ett värde i sig, men är också viktig för folkhälsan, för sysselsättningen, för byggandet av kunskapssamhället och för att skapa ett samhälle som är en angelägenhet för alla oberoende av kulturell bakgrund. För att uppnå de kulturpolitiska målen krävs att det fria musiklivet engageras i betydligt större utsträckning än idag.

Därför vill vi att de offentliga musikanslagen höjs så att:

  • • det fria musiklivets andel ökar från 10 procent till 20 procent, samt att
  • •minst 30 procent av varje musikinstitutions resurser ska kunna användas till att involvera det fria musiklivet

www.ettmusiklivforalla.se

ettmusikliv namn

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen