Våra stadgar

   Klicka här om du inte har en meny till vänster, välj sedan ”Vanliga frågor och svar” och ”Vad säger stadgarna”

 

 

Nuvarande stadgar antogs 9/5 2007

På föreningsmötet den 9/5 2007 tog vi det andra beslutet om nya stadgar som därigenom trädde i kraft.

Hur stadgarna ändrades

Vi började arbeta med att skriva nya stadgar under 2004. Till att börja med utgick vi från våra dåvarande och försökte ändra och komplettera dem. Eftersom de innehöll en hel del oklarheter blev det tämligen arbetsamt och efter ett tag utgick vi därför istället från Folkdansringens normalstadga för förening. Vi gjorde ett antal justeringar för att anpassa den till vår verksamhet samt kortade ner delar av texten. Folkdansringen fick i början av juli 2006 ett stadgeförslag med begäran om att ge eventuella synpunkter före halvårsmötet i september. Riks sa att de under hösten kanske ville återkomma med detaljer att ändra men föreslog att vi skulle anta stadgeförslaget på halvårsmöte och årsmöte. Skulle de vilja ha något ändrat kunde vi sedan göra det på årsmötet och nästa föreningsmöte. På halvårsmötet den 13/9 2006 tog vi därför ett första beslut om nya stadgar.

 

Efter att riks stadgegrupp behandlat våra stadgar (de var mycket nöjda med att vi utgått från deras normalstadga, men inte med några detaljer) fick vi önskemål på ändringar via v. riksordf. Dessa diskuterades med v. riksordf. på vårt styrelsemöte den 22/11 2006 och vi arbetade sedan fram ett nytt förslag som vi fick skriftligt godkännande av från Riks. På årsmötet den 24/1 2007 (där v. riksordf. deltog) tog vi först ett andra beslut om nya stadgar (samma som på halvårsmötet) så att de nya stadgarna och namnbytet blev gällande. Sedan tog vi ett första beslut om att justera dem enligt Riks önskemål. På föreningsmötet den 9/5 2007 tog vi det andra beslutet om stadgarna och de trädde därigenom i kraft.

 

Stadgar 

 

Förutvarande stadgar, v 1 2007        Förutvarande stadgar från 1999

  

Tillbaka till toppen   

 

Senast uppdaterad: 2014-10-06

www.polskedanslaget.se/

www.folkdansringen.se/pd

 

 

website statistics