Hänt 2006

Lilldanskväll 12/4*   Klicka här om du inte har en meny till vänster
     
välj sedan ”Hänt” och ”Hänt 2006”

*   Danskvällar under hösten 2006

*   Lilldanskväll och Luciafirande 13/12

*   Kurs 22/10: Jämtländska polskor

*   Lilldanskväll 18/10 "Dalarna"

*   Namnbyte...

*   Halvårsmöte 13/9

*   Grundkurs i polska 20/8

*   Ransätersstämman 10/6

*   Danskvällar under våren 2006

*   Lilldanskväll 17/5 "Norge"

*   Lilldanskväll 12/4 ”Siljan runt”

*   Kurs i Dalapolskor och Rörospols

*   På Folkmusikkaféet 3/3

*   Grundkurs i polska

*   Årsmötet 11 januari

*   Övrigt

*   Hänt under 2005.        *  Hänt under 2006

*   Hänt under 2007         *  Hänt under 2008

*   Hänt under 2009         *  Hänt under 2010

Lilldanskväll 12/4         

 

Danskvällar under hösten 2006

13/12
Hösten avslutades med Lilldanskväll och Luciafirande. Bagaregårdens Spelmanslag och Kristians Kapell stod för musiken och vi bjöd på fika. Stort tack till Lilian och Christer som ordnade en mycket lyckad kväll. 
6/12
Blandad polskedans. 
29/11

Finnskogspols med Lina och Jan.

22/11

Hogdal-Lommeland på två sätt med Mona Lundberg.

15/11

Danser från Kall i Jämtland med Ingvar Andersson & Marianne Lökkeberg.

8/11

Gammalpolska från Föllinge med Ingela & Håkan Lindberg.

1/11

Rörospols med Lilian Håkansson & Sigurd Nøren (från Röros-trakten).

25/10

Åtabakspolska med Britta Österholm & Göte Pettersson.

18/10

Lilldanskväll med tema Dalarna. Håkan Lindberg och Kristians Kapell stod för spelet. Härlig musik och dans!

11/10

Variant av Jössehärad med Mona Lundberg.

4/10
Polskor från Bingsjö med Marianne & Peter Nordqvist. 
27/9

Slängpolska från Malung 1 med Marianne & Peter Nordqvist.

20/9

Bakmes och polska från Särna med Marianne & Peter Nordqvist.

13/9

Polskedans kl 19-20, bl.a. Bakmes och polska från Transtrand med Marianne & Peter Nordqvist.

Halvårsmöte från kl 20.00.

6/9

Polska från Boda med Lina & Jan.

30/8

Kristians Kapell spelade upp till dans på utedansbanan. Kort dansstuga i Polska från södra Dalarna med Marianne & Peter Nordqvist. En trevlig och välbesökt kväll där också flera nya provade på polskedans.

23/8

Säsongstart där Håkan Lindberg spelade. Dansstuga i Polska från Bingsjö med Marianne & Peter Nordqvist. Dansen hölls i Annexet eftersom dansbanan var fuktig. Flera gäster deltog och det blev en mycket trevlig kväll.

Tillbaka till toppen

 

Lilldanskväll med Luciafirande 13/12 

Hösten avslutades med Lilldanskväll och Luciafirande. Bagaregårdens Spelmanslag och Kristians Kapell stod för härlig dansmusik och vi bjöd på fika. Stort tack till Lilian och Christer som ordnade en mycket lyckad kväll.

Danskurs söndag 22/10 – Jämtländska polskor

Vi höll en workshop där tre av danserna tillhör de allra populäraste polskorna och det är inte konstigt. De är helt enkelt underbara. Den fjärde är en trevlig hambovariant.

 

Vi dansade Åtabakspolska från Föllinge, Gammalpolska från Föllinge, Gammalvänster från Oviken och Erikssons hambo från Oviken. Härliga danser med variation! Medsols polskeomdansning, bakmes, polkettering, frammes... Danserna har delvis samma steg så när man har lärt sig två kan man större delen av den tredje. I Oviken använde man sin ”gamla vanliga” Gammalvänsters omdansning när man dansade hambo, så det som tillkom i Erikssons hambo var några försteg och sedan hade man en trevlig dans att variera med när det spelas hambo. Det gjordes en enkät bland kursdeltagarna som visade att de var mycket nöjda med kursen. Ledare var Gerda & Peter. Kerstin hjälpte till. Hjärtligt tack!

Lilldanskväll 18/10 – Dalarna

Den 18/10 ordnade vi en Lilldanskväll som blev mycket trevlig. Härlig musik, trevliga dansanta människor, gott fika och mycket dans. Kristians Kapell samt Håkan Lindberg delade på spelet av låtar från stora delar av landet, varav extra många var från Dalarna. Solveig och Ewa ordnade härligt fika och Lilian bidrog med en ljuvlig kaka. Tack skall ni ha!

 

Tillbaka till toppen  

Nytt namn på hemsida m.m. Polskedanslaget...

Vi har bytt namn på hemsidan m.m. till ”Polskedanslaget”. Vi började ett namnbyte från ”Skjortor och Särkar” till ”Polskedansarna, Göteborg”, på halvårsmötet, men... Innan höstmötet hade vi sänt e-brev till Stockholmsföreningen Polskedansarna den 27/4 och 30/7 (deras ordf., v. ordf. och kassör) och frågat om de skulle ha något emot att vi tog namnet ”Polskedansarna, Göteborg”. Vi fick inget svar, varför vi förutsatt att det var helt i sin ordning. Den 25/9 har de däremot svarat och... kort sagt... de ber oss hitta på något annat namn.

 

Styrelsen har på möte den 5 oktober beslutat att vi tills vidare använder beteckningen ”Polskedanslaget” (också med förkortningen Pd som passar beslutad märkesidé) och föreslår årsmötet att besluta att vi tar det namnet. Söker man på ”polskedanslaget” eller ”polskdanslaget” hos Google är det bara oss man hittar. Ett annat namnförslag är: "Föreningen för Polskedans, Göteborg”, kortvarianter “Polskedans, Göteborg” eller bara “Polskedans”.

 

Tillbaka till toppen

Halvårsmöte 13/9 – Första beslutet om stadge- och namnbyte…

Vi började med en timme dans, sedan höll vi vårt halvårsmöte. Det blev riktigt bra med vänliga och givande meningsutbyten.

         Efter en stunds diskussion fattade vi enhälligt det första av två beslut om nya stadgar med det namn som föreningen heter efter beslut på årsmötet. För att stadgarna skall träda i kraft krävs att beslut fattas även på årsmötet med minst 2/3 majoritet.

         För och nackdelar med namnen ”Bygdedansarna, Göteborg”, ”Polskedanslaget” eller ”Polskedansarna, Göteborg” jämfört med ”Skjortor och Särkar” ventilerades. Vi valde ”Polskedansarna, Göteborg”. Namnet kan förkortas till ”Pd” och används direkt.

 

         Vi bestämde att vi ska ta fram en föreningslogotyp enligt den idé som visas här intill. Tanken är att bokstäverna Pd i cirkel skall ge en känsla av rörelse/cirkulation. Märket ser också ut som ett dansande par sett ovanifrån.

         Karin som flyttat till Stockholm tackas för sina insatser och avförs från sina uppdrag som styrelseledamot, stämmoombud och Vävan-redaktör. I brist på ny kandidat består styrelsen av sex personer fram till årsmötet.

         De bordlagda frågorna från årsmötet klarades av snabbt och besvarades enligt styrelsens förslag.

         Vi diskuterade igenom hur vi vill ha danskvällar, instruktion, Lilldanser, när medlemsavgift skall beslutas, entré för gäster mm.

 

Mer om stadgeförslaget             Tillbaka till toppen

 

Säsongsstart 23/8

Vi började hösten med att dansa till spelmannen Håkan Lindberg. En kort dansstuga i Polska från Bingsjö (video) hölls av Marianne & Peter. Dansen var i Annexet eftersom dansbanan var fuktig. Flera gäster deltog och det blev en mycket trevlig kväll.

Grundkurs i polska 20/8

Drygt 20 intresserade lärde sig Bingsjö-liknande rundpolska och Transtrands-liknande bakmes från kl 9.30 till 16.30. Nu hoppas vi få träffa dem på Folkmusikkaféet, stämmor mm. Ledare var Marianne & Peter. Jerker, Siv, Folke, Kerstin och Anders hjälpte till. Hjärtligt tack!  

Städning av Gräfsnäsgården 16/8

Gården och Annexet städades den 16/8 för att vara fina när höstens verksamhet börjar. Från oss deltog Barbara, Eva, Marianne, Peter, Folke och Lasse. Tack skall ni ha!

 

Tillbaka till toppen

Uppdansning för polskmärke 4-6/8

Årets uppdans för polskdansmärke gick i Trångsviken utanför Östersund. Tre av de som instruerar hos oss dansade upp. De dansade alla för andra inteckningen (av tre) till Stort Silver och blev godkända med bra omdömen. Aroshambons bilder.

Grillning på Ransätersstämman 10/6

Åtskilliga medlemmar var på Ransätersstämman 9-11/6 som i härligt väder bjöd underbar musik, dans och upplevelser. Flera av oss samlades nere vid Klarälven och grillade tillsammans på lördagskvällen. Här är några bilder från stämman. Har du själv bilder vi kan få? Klicka på de bilder du vill se i större storlek. Backa sedan tillbaka.

 

Grillning    Grillning    Grillning    Grillning            Grillning

 

Tillbaka till toppen

Danskvällar under våren 2006

7/6

Dans på dansbanan till Kristians Kapell. Polska från Södra Dalarna.

31/5
Slängpolska från Svanskog med Marianne & Peter Nordqvist. 

24/5

Polskdans - Sprengedans från Hogdal-Lommeland med Ingela & Håkan Lindberg.

17/5

Lilldanskväll med tema ”Norge” på Norges nationaldag.

10/5

Bondpolska från Viksta med Anita & Conny.

3/5

Finnskogspols och Rörospols med Marianne & Peter Nordqvist.

26/4

Gammalvänster från Oviken och polska från Järvsö med Ingvar Andersson & Marianne Lökkeberg.

19/4

Östsvensk slängpolska med Katarina & Erik Hammarström.

12/4

Lilldanskväll med tema ”Siljan runt” - Evjaleka spelade.

5/4

Polska från Boda med Lina och Jan.

29/3

Västvärmländsk polska med Mona Lundberg.

22/3

Bakmes, hambovals och polska från Särna med Ingvar Andersson & Marianne Lökkeberg.

15/3

Polska från Orsa med Marianne & Peter Nordqvist.

8/3

Finesser i Rørospols med Sigurd & Lilian. (Sigurd är från Røros-trakten.)

1/3

Hambo från Oviken, Erikssons hambo med Marianne & Peter Nordqvist.

22/2

Polska och bakmes från Ramsele (Jämtpolska) samt Polska från Ore med Ingela & Håkan Lindberg.

15/2

Slängpolska från Enånger och Senpolska från Torp med Marianne & Peter Nordqvist.

8/2

Polska från Södra Dalarna samt Engelska med Lina och Jan.

1/2

Slängpolska från Enånger och Rørospols med Marianne & Peter Nordqvist.

25/1

Rørospols och Polska från Södra Dalarna med Lina och Jan.

18/1

Blandad polskedans. 

11/1

Säsongsstart med polskedans kl 19-20. Årsmöte kl 20.

Tillbaka till toppen

Dansutmaningen 3/6

Eftersom vi vann 2005 (och 2004) så ansvarade vi för tävlingen ”dansutmaningen” under Slottsskogsstämman den 3/6. Vi placerade oss denna gång på 4:e plats bland 8 lag.

 

Lilldanskväll 17/5 – ”Norge”

Temat var ”Norge” på Norges nationaldag med norsk pols, svenska polskor och en och annan schottis och vals.

 

Spelmän under kvällen var Dan Olsson och Lena Nilsson som bjöd på många olika sorters polskor från både Norge och Sverige, bl.a. härlig Rörospols och Finnskogspols. Lilian ordnade kvällen och bl.a. Kerstin, Lasse och Eva hjälpte till att röja undan efteråt. Tack skall ni ha!

 

Tillbaka till toppen  

Rörospols vid invigning av Rörosmartnan

Pols ute !   - foto: Ingrid Eide

Foto: Ingrid Eide

Lilldanskväll 12/4 – Siljan runt

Den 12/4 ordnade vi en Lilldanskväll som blev mycket trevlig. Evjaleka spelade med bravur låtar från stora delar av landet (samt Röros) varav extra många var från Siljan-trakten. Karin ordnade härligt fika och bl.a. Christer och Eva röjde undan efteråt. Tack skall ni ha!

 

Tillbaka till toppen   Bilder hos Aroshambon

Karta över Siljansbygden

Siljansbygden, Dalarna, Klicka på bilden
för att se kartan i större format.

 

Lilldanskväll 12/4

 

Lilldanskväll 12/4-2006

 

Lilldanskväll 12/4

 

Lilldanskväll 12/4

 

 

Lilldanskväll 12/4

 

Lilldanskväll 12/4

 

Lilldanskväll 12/4

 

Lilldanskväll 12/4

 

Kurs i Dalapolskor och Rörospols 15/3 - 12/4 kl 18.30-19.30

Kurs under 5 onsdagskvällar för de som har dansat polska ett tag, t.ex. på Folkmusikkaféet, och som vill njuta av olika polskekaraktärer samt öva upp sin danssäkerhet.

Danser: Polska från Bingsjö, Polska från Boda, Polska från Orsa och Rørospols.

Målet med kursen var att lära och öva upp säkerhet i några av de vanligare polskorna. Efter kursen har deltagarna sådan dansvana att de kan delta i vår ordinarie verksamhet samt dansa och ha trevligt på t.ex. bystugedanserna under Musik vid Siljan, Rørosmartnan etc.

Förkunskapskrav: Vana vid att dansa "rundpolska".

Kursledare: Marianne och Peter Nordqvist m.fl.

 

15/3 Tränade vi på Polska från Orsa.

22/3 Tränade vi Polska från Boda och repeterade Orsa.

29/3 Tränade vi Polska från Bingsjö och repeterade Orsa.

5/4 Tränade vi Pols från Röros. Boda instruerades från kl 19.30.

12/4 Repeterade vi polska från Orsa, Boda och Bingsjö. Från kl 19.30 var det Lilldanskväll.

 

Tillbaka till toppen  

Polskekurs i Floda Lada, våren 2006 

Flera medlemmar deltog på ”köttbullekursen” i Floda Lada med Ulla och Kennet Andersson 4-5/3. Bilder finns på Aroshambon där många av våra medlemmar har kommit med, klicka här.

 

Nästa ”köttbullekurs” – se ”Kurser”.

Instruktör med örnblick under polskekurs i Floda Lada

På Folkmusikkaféet 3/3

Den 3/3Anders och Kalle Almlöf spelade skötte vi Folkmusikkaféet. Marianne & Peter hade dansstugan och instruerade Polska från Malung (1). Karin ansvarade för serveringen och flera glada medlemmar hjälpte till under kvällen.

 

Tillbaka till toppen

 

Grundkurs 1/2 - 8/3 kl 19-20

Vi höll en kurs i polskedans under sex onsdagskvällar den 1/2 - 8/3 kl 19-20.

Kursens mål var att lära ut grunderna i att dansa polska. Vi tränade rundpolska, bakmes och slängpolska som deltagarna lärde sig riktigt bra. Nu hoppas vi få träffa dom på Folkmusikkaféet, stämmor mm.

Ett antal av deltagarna fortsatte med kursen i Dalapolskor och Rörospols.

Kursledare var flera av Våra dansinstruktörer, Karin, Marianne, Peter, Gerda, Jan och Kerstin. Tack för ett gott arbete!

 

Tillbaka till toppen  

Årsmöte 11/1

Den 11/1 startade vi tidigare och dansade en timme varefter vi kl 20 började vårt årsmöte. Det blev livligt med mycket diskussioner.

 

Till styrelse för 2006 valdes följande: ordf.; Peter Nordqvist, v. ordf.; Christer Ryman, kassör; Lilian Håkansson, sekr.; Eva Berglund, korr.; Marianne Nordqvist, ledamöter; Solveig Starfors och Karin Nordblad.

 

Till dansledare valdes Peter Nordqvist.

Övrigt:

Polskekurs i Floda Lada, hösten 2006

Flera medlemmar deltog på ”köttbullekursen” i Floda Lada med Bitten och Sven Olsson 18-19/11. Bilder kommer förmodligen på Aroshambon. Klicka här. Text Sjustiárn

 

Nästa ”köttbullekurs” – se ”Kurser”.

 

  

Tillbaka till toppen    Till startsidan    Hänt 2005

 

Senast uppdaterad: 2006-12-19

 

www.polskedanslaget.se

www.folkdansringen.se/pd

 

 

website statistics